Partner
logo van SPATwater Amsterdam Weerproof

SPATwater

Partner
Sticjting Greendustry Logo Amsterdam Weerproof

Greendustry

Partner
idverde Amsterdam Weerproof

idverde

Partner
BNB Architecten Amsterdam Weerproof

BNB Architecten

Partner
CityGard Amsterdam Weerproof

CityGard

Partner
Strikwerda van den Heuvel architecten Amsterdam Weerproof

Strikwerda van den Heuvel architecten

Partner
AquaBASE Amsterdam Weerproof

AquaBASE

Partner
Dingeman Deijs Amsterdam Weerproof

Dingeman Deijs

Partner
Arcadis Amsterdam Weerproof

Arcadis

Partner
Heren 5 Architecten Amsterdam Weerproof

Heren 5 Architecten

Partner
Sweco Amsterdam Weerproof

Sweco

Partner
Royal HaskoningDHV Amsterdam Weerproof

Royal HaskoningDHV

Partner
SMARTLAND Amsterdam Weerproof

SMARTLAND

Partner
Movares Amsterdam Weerproof

Movares

Partner
Buro Regen&Water Amsterdam Weerproof

Buro Regen&Water

Partner
Tauw Amsterdam Weerproof

Tauw

Partner
Nelen en Schuurmans Amsterdam Weerproof

Nelen en Schuurmans

Partner
Atelier Groenblauw Amsterdam Weerproof

Atelier Groenblauw

Partner
Urbanboost Amsterdam Weerproof

Urbanboost

Partner
New Energy Docks Amsterdam Weerproof

New Energy Docks

Partner
De Groene Grachten Amsterdam Weerproof

De Groene Grachten

Partner
Delva Landscape Architects Amsterdam Weerproof

Delva Landscape Architects

Partner
Metabolic Amsterdam Weerproof

Metabolic

Metabolic is een consultancybedrijf en venture ontwikkelaar die systeemdenken inzet om grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken. Onze overkoepelende missie is het transformeren van de economie naar een fundamenteel duurzame – en circulaire – staat. Op het hoofdkantoor in Amsterdam hebben we een internationaal en interdisciplinair team klaar staan. Wij bieden strategisch advies en software tools, zijn echte data crunchers, ontwikkelen nieuwe technologieën, werken aan pilotprojecten en schalen innovaties op. Met onze Stichting richten we ons op het bereiken van achtergestelde gemeenschappen en stimuleren mensen door middel van educatie en communicatie. Onze aanpak ontwikkelt zich in reactie op de uitdagingen die langskomen en is erkend door overheden, bedrijven en non-profit organisaties over de hele wereld. Wij denken groot, want dat moet.

Klimaatadaptatie is een belangrijk thema in het werk wat we doen; we zullen in Nederland steeds vaker te maken krijgen met extreme neerslag. Het Weerproof maken van onze steden vraagt om samenwerking tussen publiek en private partijen en wij zien het als een absolute noodzaak om stedelijke adaptatie te realiseren in de projecten die we doen.

Projecten

We hebben een circulaire visie voor het gebied Buiksloterham ontwikkeld. Onze adviezen hebben ook belangrijke raakvlakken met de doelstellingen van Weerproof. De adviezen zijn omtrent het opvangen van hemelwater door middel van technieken (o.a. groene daken), maar ook een framework voor een gebiedsgericht plan voor het opvangen van hemelwater en hoe deze nuttig kan worden ingezet voor de woonwijken.

Metabolic is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.