Dingeman Deijs Waterbergen Amsterdam Weerproof

Heren 5 Architecten

Aangenaam, wij zijn Heren 5 Architecten. We zijn een jong en dynamisch bureau waar thema’s als klimaatadaptatie en hernieuwbare energie een belangrijke rol spelen. Een klimaat adaptieve stad is noodzaak en wij onderzoeken en ontwerpen aan de stad om dit voor elkaar te krijgen. In ons werk zijn we altijd op zoek naar de meerwaarde van klimaat adaptatie voor de bebouwing en de openbare ruimte.

Projecten

Waterbergen is een ontwerpend onderzoek naar publiek toegankelijke en multifunctionele waterbergingen in de openbare ruimte. Enerzijds zijn deze bergingen bedoeld om piekbuien op te vangen waardoor hemelwater voor nieuwe doeleinden kan worden gebruikt. Anderzijds zal de kwaliteitsimpuls van deze duurzame ingrepen in de stedelijke ruimte een meerwaarde creëren voor zowel bedrijven, bewoners als gebruikers: water als drager voor synergie tussen ontwerpende disciplines, publieke ruimte en stadslandschap. Op den duur zullen de ingrepen bijdragen aan het bewuster omgaan met onze natuurlijke bronnen en het meer zelfvoorzienend maken van stedelijke gebieden.