Tauw

Tauw is een groot ingenieursbureau die op alle velden werkzaam is (bodem, lucht, water) waar klimaatontwikkeling effect op heeft. Tauw maakt ontwerpen, adviseert en realiseert het beheer van duurzame klimaat maatregelen. Weerproof is voor Tauw een van de onderdelen van het klimaatbestendig inrichten van steden. Gemeenten hebben de opgave de openbare ruimte de komende decennia klimaatbestendig in te richten. Daar kunnen en willen wij als Tauw aan bijdragen. Amsterdam Weerproof is een mooi voorbeeld en we zijn trots dat we een in 2013 al een wateroverlastknelpuntenkaart – de WOLK kaart –  voor heel Amsterdam hebben gemaakt.

De klimaatbestendige inrichting van een straat, een wijk of een stad is een belangrijk aspect van ons werk en steeds meer gemeenten gaan dat inzien.

Tauw is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.