Poster voor Buiksloterham living lab Amsterdam Weerproof

Circulair Buiksloterham

In Amsterdam Noord wordt in de komende 15-20 jaar de wijk Buiksloterham ontwikkeld tot een circulaire woonwijk. Grondstoffen, energie en water worden hier zoveel mogelijk in kringlopen gebracht. Duurzaam en Weerproof.

Er zijn verschillende projectontwikkelaars waarmee de projectgroep Buiksloterham afspraken gaat maken, zelfbouwers die al aan de slag zijn en collectieven die al bijna afgerond zijn. Allemaal hebben ze ambitie om op verschillende manieren regenwater op te vangen her te gebruiken en pas in laatste instantie af te voeren. Idealiter wordt er dan ook geen hemelwaterriolering aangelegd, maar wordt het regenwater vanaf de straat naar het oppervlaktewater, bijvoorbeeld het IJ, afgevoerd.

In de komende tijd gaat de projectgroep Buiksloterham op zoek naar oplossingen die passen bij de verschillende ontwikkelingen in relatie tot het al bestaande stedelijke gebied van Buiksloterham. Hier liggen voor het programma Weerproof allerlei kansen om het gedachtengoed te verspreiden. Veelal valt dit in goede aarde omdat men in Buiksloterham er van overtuigd is dat we het circulair, samen en Weerproof moeten doen!