AquaBASE

AquaBASE is voortgekomen uit een bij elkaar gekomen denk- en werkgroep, met vakmensen van de ondernemingen V.D. Bosch Beton bv, Ingenieursbureau Syntraal, TenCate Geosynthetics en Rotim, waarin we samen productkennis, logica en ervaringen in engineering en uitvoering delen. AquaBASE is een stabiele waterbufferende constructie, voorzien van een elementen- of asfaltverharding, opgebouwd uit diverse componenten waarmee een constructieve en stabiele fundering kan worden gebouwd. In deze fundering is het mogelijk om hemelwater te bergen.

Door dit te ontwerpen met een team van diverse specialisten zijn wij in staat om in heel Nederland maatwerkoplossingen vorm te geven. We doen dit echter niet zomaar overal! Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met klimaatbestendige systemen. We kijken naast de benodigde buffercapaciteit ook kritisch naar de constructieve eigenschappen van de fundering, de werking van het systeem en naar de mogelijkheden omtrent beheer en onderhoud. Daarnaast moet de locatie juist zijn, de levensduur van de constructie dient ruimschoots aan de normaal gewenste constructielevensduur te voldoen en de werking van het systeem moet worden gewaarborgd. De firma’s die betrokken zijn bij het AquaBASE-systeem doen het goed of we doen het niet! Daarom starten we steeds met een omgevingsscan en haalbaarheidsonderzoek. We maken altijd maatwerk, elk stukje Nederland is uniek.

Een goed doordacht systeem, gebouwd op de juiste kennis en met de juiste materialen, kan een grote aanvulling zijn op het klimaatbestendig inrichten van onze openbare ruimte en bijdragen aan het waterrobuust inrichten van onze steden en openbare ruimte.

Projecten