Wethouder met blije kinderen bij opening AnneFrankschool Amsterdam Weerproof

Weerproof lesprogramma’s

Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer. Hoosbuien, overstromingen, hitte en langdurige droogte. Kinderen van nu leren graag meer over het klimaat en het effect hiervan op hun toekomst. Met deze verzameling lesprogramma’s kun je als docent aan de slag:

  • Inspiratiekaarten klimaatadaptatie. Doelgroep: voortgezet onderwijs
  • Zeespiegelstijging, klimaat en water. Doelgroep: primair onderwijs (groep 6, 7 en 8) en voortgezet onderwijs (onderbouw)

Inspiratiekaarten Klimaatadaptatie

AMNEC

Voor docenten in het voortgezet onderwijs heeft ANMEC online inspiratiekaarten over klimaatadaptatie ontwikkeld in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht én de gemeente Amsterdam. Deze inspiratiekaarten bieden handvatten om de thema’s hitte, droogte, extreme regen en wateroverlast op te nemen in bestaande lessen. De kaarten geven een uitgebreid overzicht van actualiteiten, bronnen, lesideeën en interessante artikelen op internet over klimaatadaptatie. Op deze manier kan de docent zelf de lessen op maat samenstellen en onderdeel laten zijn van bestaande lessen.

Lesprogramma zeespiegelstijging

Over klimaat, zeespiegelstijging en water is de gemeente Amsterdam samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een educatiecampagne ‘Here Comes The Flood’ gestart. Jouw school kan hieraan deelnemen.

Vanaf 1 februari 2022 was de openbare fototentoonstelling van kunstenaar Rem van den Bosch een half jaar te bewonderen op drie verschillende locaties in de stad. Daarnaast is er een educatieprogramma ontwikkeld voor het Primair Onderwijs (groep 6, 7 en 8) en Voortgezet Onderwijs (onderbouw). Een lesprogramma waarin leerlingen op een kunstzinnige manier zelf aan de slag gaan met de thema’s klimaat, zeespiegelstijging en water. Wil jij les van kunstenaar Rem, maker van de fototentoonstelling? Mail dan naar info@weerproof.nl. Het educatieprogramma neemt één dagdeel in beslag en wordt gratis aangeboden. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meer informatie over de fototentoonstelling en het lesprogramma.

Video van Trailer #herecomestheflood The Netherlands