Arcadis

Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en bebouwde omgeving. Wij werken samen met onze klanten aan buitengewone en duurzame oplossingen en leveren daarvoor onder meer diensten op het gebied van ontwerp, advies, engineering, project- en programmamanagement.

Van klimaatverandering tot razendsnelle verstedelijking, onze wereld wordt steeds complexer. De ruimte in steden moet optimaal worden benut en ook in de toekomst een prettige plek zijn om te wonen en werken. Door de juiste stakeholders al in een vroeg stadium te betrekken bij ontwikkelingen, kom je tot de mooiste en meeste doelmatige oplossingen en creëer je kansen om de stedelijke omgeving te verrijken. Van het Weerproof maken van Wuhan, China tot het ontwikkelen van klimaatadaptatiestrategieën voor Nederlandse steden; over de hele wereld werkt Arcadis aan klimaatbestendige steden waarbij watermanagement en stedelijke ontwikkeling hand in hand gaan.

Hierbij houden we ons onder andere bezig met:

  • Onderzoek naar risico’s en kwetsbaarheid van gebieden, assets en vastgoedportefeuilles en investeringen, onder meer met klimaat-stresstesten
  • Integrale gebieds- en vastgoedontwikkeling waarbij bij (her)ontwikkeling direct ook wordt geïnvesteerd in de klimaatbestendigheid van gebieden, gebouwen en infrastructuur
  • Stimuleren van private eigenaren en beheerders van terreinen en gebouwen om gezamenlijk te werken aan wateroplossingen
  • Verbinden van klimaatadaptatie met assetmanagement, zodat investeringen in vernieuwing, renovatie en onderhoud worden getoetst op klimaatbestendigheid
  • Wet- en regelgeving, zoals de inzet van Omgevingswet voor de klimaatopgaven

Samen met STOWA en RIONED heeft Arcadis een handreiking ontwikkeld die laat zien hoe overheden en inwoners gezamenlijk hun stad klimaatbestendiger kunnen maken.

Arcadis is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.