Droogte

Droogte ontstaat als er langdurig weinig regen valt en tegelijk veel water verdampt. Dit komt steeds vaker voor. Als droogte lang aanhoudt, heeft dat gevolgen voor onze stad. Wat doen wij én wat kun jij doen om de schade van verdroging te beperken?

Koppels spelen batminton op uitgedroogde camping droogte Amsterdam Weerproof
Koppels spelen batminton op uitgedroogde camping droogte Amsterdam Weerproof

Extreme droogte steeds normaler

Extreme droogte wordt steeds gebruikelijker door veranderende weerspatronen, zoals het recordzonnige en droge jaar 2022. Dit leidt tot uitdroging van de bodem door hogere temperaturen en een verschuiving naar meer extreme neerslag. Langdurige droogte brengt risico’s met zich mee, zoals verrotting van houten funderingen in steden als Amsterdam en bedreigingen voor drinkwatervoorziening, grondwaterstanden, en natuurlijke ecosystemen. Amsterdam werkt aan voorbereiding op droogte, maar iedereen kan helpen door waterbewust gedrag, zoals het gebruiken van regenwater en het planten van droogtebestendige flora. Het vinden van de juiste balans in waterbeheer en -gebruik is essentieel, met inzet op monitoring, funderingsbeheer, wateropvang en hergebruik van regenwater.

Droogtekaart

Om inzicht te krijgen hoe kwetsbaar Amsterdam is voor droogte is een analyse gedaan. De ‘droogtekaart’ is de uitkomst hiervan. De kaart laat het gemiddelde grondwaterpeil zien in de zomer van de afgelopen 10 jaar. Hier bekijk je de kaart en lees je meer over droogte in Amsterdam.

Bekijk hier de kaart

Maatregelen

Maatregel
Seizoensberging voor extreme neerslag in Kopenhagen Amsterdam Weerproof

Seizoensberging

Maatregel

Slimme blauw-groene daken

Maatregel
Dwarsdoorsnede van regenwateropvang in de kruipruimte Amsterdam Weerproof

Ondergronds water opslaan en infiltreren

Maatregel
Seizoensberging voor extreme neerslag in Kopenhagen Amsterdam Weerproof

Seizoensberging

Maatregel

Slimme blauw-groene daken

Maatregel
Dwarsdoorsnede van regenwateropvang in de kruipruimte Amsterdam Weerproof

Ondergronds water opslaan en infiltreren

Nieuws
19 april 2024

Amsterdam is een Groen Klimaatplein rijker

Nieuws
15 april 2024

Groene inspiratie aan de Stadhouderskade

Nieuws
09 april 2024

Weerproof coach training

Nieuws
19 april 2024

Amsterdam is een Groen Klimaatplein rijker

Nieuws
15 april 2024

Groene inspiratie aan de Stadhouderskade

Nieuws
09 april 2024

Weerproof coach training

Bescherm je huis of tuin ook tegen

Hitte

Amsterdam Weerproof thema icoon hitte

Extreme neerslag

Amsterdam Weerproof thema Extreme neerslag icoon

Overstromingsrisico

Amsterdam Weerproof thema icoon overstromingsrisico

Droogte

Amsterdam Weerproof thema icoon droogte