SMARTLAND

Vanuit onze wortels in de Nederlandse delta richt SMARTLAND zich ons nadrukkelijk op de urgente uitdagingen waar stedelijke delta’s over de hele wereld op dit moment voor staan. Met name in relatie tot klimaatverandering, circulariteit en duurzaamheid. Hiervoor ontwikkelen we innovatieve, integrale ruimtelijke oplossingen waarin landschap, stedenbouw, waterbeheer, ecologie, architectuur en productvormgeving bij elkaar komen.

Door de toenemende frequentie van hittestress, extreme regenval en droogte, door luchtvervuiling en de risico’s van overstroming, is het van groot belang om te werken aan oplossingen om steden leefbaar, veilig en klimaatbestendig te maken en houden. Als bureau zijn we aangesloten bij het platform Weerproof Amsterdam en willen we met ons werk en ervaring een bijdrage leveren om de stad klimaatbestendiger te maken.

Natuurlijke systemen vormen steeds het uitgangspunt in onze zoektocht naar oplossingen. Wij zijn van mening dat kennis en specifieke belevingservaringen in het landschap leiden tot meer waardering en zorg voor de leefomgeving. Daartoe maken we landschappen begrijpelijk, leesbaar en leefbaar. Wij lossen problemen op die universeel en grensoverschrijdend zijn, met designoplossingen die uniek zijn en op maat gemaakt.

Projecten