Hitte

De temperatuur stijgt, zeker in de zomer. Hitte en hittegolven worden heviger, langer en zorgen voor schade. Bomen en planten drogen uit, steden worden heet en kwetsbare mensen krijgen gezondheidsproblemen. Maar samen kunnen wij deze schade beperken door ons goed voor te bereiden. 

Schaduwdoeken in tuin opgehangen tegen hitte Amsterdam Weerproof
Schaduwdoeken in tuin opgehangen tegen hitte Amsterdam Weerproof

Heet, heter, heetst

Extreme hitte wordt frequenter, met hittegolven die extreem hoge temperaturen en tropische nachten veroorzaken. Klimaatverandering leidt tot een toename van temperaturen boven de 35 graden, vooral in stedelijke gebieden waar het ‘hitte-eiland’ effect zorgt voor nog hogere temperaturen door het vasthouden van warmte. Deze hitte heeft ernstige gevolgen, waaronder uitdroging van planten, druk op de elektriciteitsvoorziening en gezondheidsrisico’s voor dieren en kwetsbare mensen. Het is belangrijk om jezelf en je omgeving koel te houden, bijvoorbeeld met zonwering en groen. Op het werk kunnen hittestress en onaangename werkomstandigheden de productiviteit verminderen, maar investeringen in zonwering en groenvoorzieningen kunnen helpen. Weerproof biedt tips en ondersteuning om je voor te bereiden op extreme hitte en omgevingen te vergroenen, en moedigt samenwerking aan voor klimaatadaptatie.

Hittekaart van Amsterdam op wijkniveau Amsterdam Weerproof

Hitterisicokaart

Door klimaatverandering neemt het aantal zomerse en tropische dagen toe. Om inzicht te krijgen hoe kwetsbaar Amsterdam is voor hitte is een analyse gedaan. De ‘hitte risicokaart’ is de uitkomst hiervan. Op de kaart is te zien in welke mate hitte een risico vormt voor de mens in de openbare ruimte in Amsterdam.

Meer informatie

Maatregelen

Maatregel
Trambaan met gras tegen extreme neerslag Amsterdam Weerproof

Groene trambaan

Maatregel

Slimme blauw-groene daken

Maatregel
Verhoogd trottoir in de Pijp tegen overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Duurzaam en klimaatbestendig bouwrijp maken 

Maatregel
Trambaan met gras tegen extreme neerslag Amsterdam Weerproof

Groene trambaan

Maatregel

Slimme blauw-groene daken

Maatregel
Verhoogd trottoir in de Pijp tegen overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Duurzaam en klimaatbestendig bouwrijp maken 

Nieuws
09 februari 2024

Rainproof is Weerproof!

Nieuws
EenVandaag klimaataflevering van 2023 met Jan Rotmans Amsterdam Weerproof
04 januari 2024

EenVandaag Klimaatuitzending

Nieuws
Kind en moeder spelen in water tegen hitte in Oud Zuid Amsterdam Weerproof
29 december 2023

Het warmste en natste jaar ooit in Nederland, met veel zonneschijn

Nieuws
09 februari 2024

Rainproof is Weerproof!

Nieuws
EenVandaag klimaataflevering van 2023 met Jan Rotmans Amsterdam Weerproof
04 januari 2024

EenVandaag Klimaatuitzending

Nieuws
Kind en moeder spelen in water tegen hitte in Oud Zuid Amsterdam Weerproof
29 december 2023

Het warmste en natste jaar ooit in Nederland, met veel zonneschijn

Bescherm je huis of tuin ook tegen

Hitte

Amsterdam Weerproof thema icoon hitte

Extreme neerslag

Amsterdam Weerproof thema Extreme neerslag icoon

Overstromingsrisico

Amsterdam Weerproof thema icoon overstromingsrisico

Droogte

Amsterdam Weerproof thema icoon droogte