Delva Landscape Architects

DELVA Landscape Architects stelt zichzelf als doel om betekenis te geven aan de nieuwe functie van het landschap en de belevingskracht van het landschap te versterken. De omgang met extreme neerslag is hier een belangrijke factor in. Uitgangspunt en voeding voor onze ideeën en ontwerpen is de eigenheid van de plek. Wij geven onszelf de opdracht om het landschap door en door te leren kennen en te beleven. Hier hoort ook de stroming van regen over het maaiveld bij.  Een grondige landschapsanalyse levert ons het materiaal om met belanghebbenden in gesprek te gaan en zo een bruikbaar en beleefbaar landschap te creëren en daarmee opnieuw kenbaar te maken aan haar gebruikers.

DELVA probeert binnen de gestelde opgaven kosten te reduceren door af te wijken van traditionele uitgangspunten. Innovativiteit brengt ons tot betaalbare en mooiere (weerproof) alternatieven die daadwerkelijk antwoord geven op de actuele opgaven zoals klimaatverandering.

Projecten

Delva Landscape Architects is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.