Over Weerproof

Het weer verandert, samen veranderen we Amsterdam. Weerproof verbindt bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, mensen die samen werken aan een veilige, leefbare en bloedmooie stad.

Samen maken we Amsterdam Weerproof

Wij, jij en ik, bereiden Amsterdam voor op extreem weer. Weerproof koppelt jou aan bewoners, professionals, kennisinstellingen en overheden. Een netwerk dat kansen kennis en ervaringen deelt, samenwerkt en kansen benut. Een netwerk van aanpakkers.

Zo doen we dat:

  • We creëren bewustwording en bieden handelingsperspectief aan bewoners en professionals, bijvoorbeeld via de Amsterdam Weerproof website en sociale media kanalen.
  • We bouwen een partnernetwerk op en faciliteren kennisdelen van onder andere kennisinstituten en bewonersinitiatieven binnen dit netwerk.
  • We starten en stimuleren groene acties. Denk aan het NK Tegelwippen, Onze Straat acties en de Wijkaanpak in Noord en Zuidoost.
  • We helpen klimaatadaptatie de norm te maken binnen organisaties en leggen de verbinding met onze eigen organisaties de gemeente Amsterdam en Waternet. Dit heet structurele integratie.

We helpen en versterken elkaar en zorgen dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een veilige en leefbare stad.

Amsterdam Weerproof is een initiatief van de gemeente Amsterdam en Waternet, en de netwerkaanpak van het programma Klimaatadapatie Amsterdam.

De weg naar Amsterdam Weerproof

Amsterdam Weerproof begon in 2014 als Amsterdam Rainproof. Toen werkten we aan een regenbestendige stad, nu aan een klimaatbestendige stad. Toen wilden we bewustwording creëren en klimaatverandering op de kaart krijgen. Nu willen we actie.

In 10 jaar van Rainproof naar Weerproof

Het laatste nieuws

Nieuws
17 juli 2024

Klimaat infographics voor bedrijventerreinen

Nieuws
30 mei 2024

Klimaateducatie in de klas: Geert Groote doet het

Nieuws
24 april 2024

Subsidie ‘Groen in Amsterdam’

Nieuws
17 juli 2024

Klimaat infographics voor bedrijventerreinen

Nieuws
30 mei 2024

Klimaateducatie in de klas: Geert Groote doet het

Nieuws
24 april 2024

Subsidie ‘Groen in Amsterdam’

Klimaatthema's

Hitte

Amsterdam Weerproof thema icoon hitte

Hitte kan gevaarlijk zijn, voor onszelf en voor de stad. Dus laten we het hoofd koel houden en op warme dagen zorg dragen.

Extreme neerslag

Amsterdam Weerproof thema Extreme neerslag icoon

Wateroverlast kan ontstaan door langdurige neerslag of korte hevige neerslag. Door de veranderingen in ons klimaat valt vaker in korte tijd veel regen.

Overstromingsrisico

Amsterdam Weerproof thema icoon overstromingsrisico

De kans op een overstroming is klein, maar als het mis gaat zijn de gevolgen groot. Wees voorbereid en weet wat je kunt doen bij een overstroming.

Droogte

Amsterdam Weerproof thema icoon droogte

Langdurige droogte kan leiden tot schade aan houten funderingen, gebouwen, bomen en ander groen. Maar ook tot een tekort aan zoet water.

Weerproof projecten

Project

Kansenkaart voor Bedrijventerrein Sloterdijken

Project

Frans Halsbuurt: autoluw en klimaatbestendig

Project
Weerproof bakfiets bij Onze Straat actie in Amsterdam Zuidoost

Wijkaanpak Nieuw-West

Project

Kansenkaart voor Bedrijventerrein Sloterdijken

Project

Frans Halsbuurt: autoluw en klimaatbestendig

Project
Weerproof bakfiets bij Onze Straat actie in Amsterdam Zuidoost

Wijkaanpak Nieuw-West