Over Weerproof

Gezamenlijk willen we Amsterdam zo goed mogelijk voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Weerproof verbindt en activeert bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Zodat iedereen aan de slag gaat om de stad leefbaar en veilig te houden.

Alleen samen maken we Amsterdam Weerproof

Weerproof brengt Amsterdam in actie om onze stad voor te bereiden op extreem weer. Met ons netwerk van professionals, bewoners en locale initiatieven delen wij ervaringen en kennis met elkaar om aan de slag te gaan. Het netwerk staat voor het benutten van kansen en het samen werken aan verandering. Niet wachten totdat het fout gaat, maar juist aanpakken en ons voorbereiden.

Dit doen we zo:

  • We creëren bewustwording en bieden handelingsperspectief aan bewoners en professionals, bijvoorbeeld via de Amsterdam Weerproof website en sociale media kanalen.
  • We bouwen een partnernetwerk op en faciliteren kennisdelen van onder andere kennisinstituten en bewonersinitiatieven binnen dit netwerk.
  • We starten en stimuleren groene acties. Denk aan het NK Tegelwippen, Onze Straat acties en de Wijkaanpak in Noord en Zuidoost.
  • We helpen klimaatadaptatie de norm te maken binnen organisaties en leggen de verbinding met onze eigen organisaties de gemeente Amsterdam en Waternet. Dit heet structurele integratie.

We helpen en versterken elkaar en zorgen dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een veilige en leefbare stad.

Amsterdam Weerproof is een initiatief van de gemeente Amsterdam en Waternet en is de netwerkaanpak van het programma Klimaatadapatie Amsterdam. Met als doel dat Amsterdam in 2050 zo goed mogelijk is voorbereid op het veranderende klimaat, dit op zowel het fysieke, sociale en economische vlak.

© Casper Cammeraat

De weg naar Amsterdam Weerproof

Ontdek het verhaal van Amsterdam Weerproof, dat in 2014 begon als Amsterdam Rainproof met als doel om een regenbestendige stad te creëren en bewustwording over klimaatverandering te vergroten. Lees hoe dit initiatief evolueerde naar Amsterdam Weerproof, met een bredere focus op klimaatadaptatie en innovatieve oplossingen. Leer meer over de reis van bewustwording naar actie voor een veerkrachtige stad.

In 10 jaar van Rainproof naar Weerproof

Nieuwsartikelen

Nieuws
09 februari 2024

Rainproof is Weerproof!

Nieuws
Droog gras met groene bomen bij de Sloterplas Amsterdam Weerproof
12 januari 2024

Van Wateroverlast naar Droogte

Nieuws
EenVandaag klimaataflevering van 2023 met Jan Rotmans Amsterdam Weerproof
04 januari 2024

EenVandaag Klimaatuitzending

Nieuws
09 februari 2024

Rainproof is Weerproof!

Nieuws
Droog gras met groene bomen bij de Sloterplas Amsterdam Weerproof
12 januari 2024

Van Wateroverlast naar Droogte

Nieuws
EenVandaag klimaataflevering van 2023 met Jan Rotmans Amsterdam Weerproof
04 januari 2024

EenVandaag Klimaatuitzending

Lees hier meer over de thema's

Hitte

Amsterdam Weerproof thema icoon hitte

Hittestress is een fenomeen dat steeds actueler en relevanter blijkt te worden. Niet voor niets, want door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen.

Extreme neerslag

Amsterdam Weerproof thema Extreme neerslag icoon

Wateroverlast kan ontstaan door langdurige neerslag of juist korte hevige neerslag. Door de veranderingen in ons klimaat komen er meer hevige buien voor waarbij in korte tijd veel regenwater valt.

Overstromingsrisico

Amsterdam Weerproof thema icoon overstromingsrisico

De kans op een overstroming is klein, maar in als het mis gaat zijn de gevolgen groot. Wees voorbereid en weet wat je kunt doen bij een overstroming.

Droogte

Amsterdam Weerproof thema icoon droogte

Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Doordat droge zomers steeds vaker voorkomen, neemt de beschikbaarheid van schoon zoetwater in Noord-Holland af.

Onze projecten

Project
Drijvende woningen op IJburg overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Drijvende woningen op IJburg

Project
Electriciteitsvoorziening van Liander op een terp in Weesp Amsterdam Weerproof

Vitale functies op een terp in Weesp

Project

Bloompod. Mega grote regenton voor bedrijven

Project
Drijvende woningen op IJburg overstromingsrisico Amsterdam Weerproof

Drijvende woningen op IJburg

Project
Electriciteitsvoorziening van Liander op een terp in Weesp Amsterdam Weerproof

Vitale functies op een terp in Weesp

Project

Bloompod. Mega grote regenton voor bedrijven