Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is al meer dan 135 jaar toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. We zijn wereldwijd koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling. Onze 6.000 professionals werken met klanten, partners en kennisinstellingen aan slimme oplossingen voor toekomstbestendige steden, water, transport en industrie.

Onze diensten voor wateroplossingen in de stad van de toekomst bestrijken het gehele spectrum van watersensitief ontwerpen en adaptief inrichten van de gebouwde omgeving, met inbegrip van:

  • het verminderen van overstromingsgevoeligheid evenals de (grond)waterwateroverlast,
  • het slimmer omgaan met hemelwater en bemalingen,
  • het stimuleren van meer blauw-groene oplossingen,
  • het vergroten van de regionale zelfvoorzienendheid, en
  • het mogelijk maken van ecosysteemdiensten.

Projecten

  • Pilot waterberging onder trambaan.
    Het onderzoeken, ontwerpen en uitwerken van hemelwaterbergingsvoorziening onder de trambaan in de Rooseveltlaan en De Lairessestraat.