Atelier Groenblauw

Het klimaat verandert en het is zaak dat we nu iedere kans gebruiken bij nieuwbouw of herstructureringsprojecten, rioolvernieuwing etc. voor het klimaatproof maken van de stad.

Wij hebben vanuit onze kennis de maatregelen-toolbox mede ontwikkeld. Onze samenwerking met Amsterdam Weerproof geeft ons de kans onze kennis weer aan te scherpen. Atelier GROENBLAUW zet zich in door onderzoek, advies en ontwerp de stad klimaatbestendiger, duurzamer, aantrekkelijker en gezonder te maken.

Wat mij het meeste aanspreekt is dat juist door het vergroenen van de stad, de stad ook meer Weerproof wordt. Daarnaast helpt groen ook tegen de toenemende hitte en wordt de stad mooier en gezonder.

Projecten

Atelier Groenblauw is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.