CityGard

We geloven in de kracht van de natuur en we vinden dat de kloof tussen natuur en cultuur zo klein mogelijk moet zijn. Met name in de stad kan die kloof groot zijn. Mensen die dichter op de natuur leven, ervaren gemiddeld gezien minder stress en gezondheidsproblemen. Bovendien gaat de natuur slim om met bijvoorbeeld wateropvang. Die principes brengen we graag op creatieve manier de stad in. Het containertuintje is daarbij ons eerste product. Een netwerk is van groot belang voor het delen van kennis en het in contact komen met de juiste mensen, om zo nog veel meer mooie oplossingen te bedenken.

Containertuintjes op maat

Containertuintjes hebben een kleine waterbufferfunctie. Hoe meer tuintjes, hoe meer water wordt opgevangen. Bovendien kunnen we op verzoek tuintjes zo ontwerpen dat ze een grotere buffercapaciteit hebben.

Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van extra producten om het inwoners makkelijker te maken zelf openbaar groen te onderhouden. Of bijvoorbeeld met het gezamenlijk composteren, om zo met elkaar de grond gezonder te maken, waardoor die grond steeds meer vocht kan opnemen en vasthouden. Daarbij ondersteunen we graag met bijvoorbeeld producten waarmee een buurt gezamenlijk kan composteren zoals met wormenhotels. Zo maken we met elkaar de grond gezonder, waardoor die grond steeds meer vocht kan opnemen en vasthouden.

Project