Rooftop Revolution
Event: Rooftop Symposium 2022 Amsterdam Weerproof

De Groene Grachten

Wubbo Ockels richtte in 2012 samen met Suze Gehem ‘De Groene Grachten’ op, met de missie: “Als een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan, dan kan het overal!”. Het eerste project was het succesvol verduurzamen van een rij van zes grachtenpanden. Inmiddels werkt het team aan het verduurzamen van historische panden in het hele land, waaronder forten, kerken, musea, theaters, boerderijen en woningen. In de afgelopen jaren werden honderden projecten van duurzaam advies of uitvoerbegeleiding voorzien.

De Groene Grachten werkt met pandeigenaren, overheden, financiële instellingen, uitvoerders en de zakelijke markt samen. Regenwateropvang en hergebruik is één van de thema’s op onze Groene Menukaart. Onze kantreis van verduurzaming:

  1. Inspiratie-fase: We delen alle beschikbare kennis op het platform ‘De Groene Menukaart’.
  2. Initiatief-fase: Wij geven workshops voor een goede kick-off van een project. Ook verzorgen we het project management om in co-creatie met allerlei partijen tot een gezamenlijk gedragen project te komen.
  3. Ontwerp-fase: Wij geven persoonlijk advies over het verduurzamen van een pand, met oog voor de cultuurhistorie van de panden. Hierin werken we alle details uit, zowel technisch en financieel als op vergunningen. Zo weet de eigenaar/beheerder exact wat er in hun situatie mogelijk is op energiebesparing, duurzame opwekking, materialen, water, etc. Diepgang van de adviezen varieert van energiescan tot gedetailleerd maatwerkadvies. De scope varieert van een advies voor één pand tot compleet gebied.
  4. Bouwvoorbereiding en uitvoeringsfase: Wil de opdrachtgever naar aanleiding van het advies tot actie overgaan? Wij kunnen de uitvoering van de plannen ook begeleiden. Wij ontzorgen van vergunning tot Plan van Eisen en financieringsaanvragen.
  5. Duurzaam gebruik en monitoring: We monitoren onze projecten en helpen bij het vormgeven van duurzaam onderhoud en meerjarige onderhoudsplannen. Ook is het in deze fase enorm belangrijk dat er goede voorlichting aan evt. eindgebruikers plaatsvindt.

 

Projecten

De Groene Grachten is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.