Subsidies

Wil je een boom planten? Of zie jij een groen dak wel zitten? De kosten voor zulke maatregelen zijn heel uiteenlopend. De ene maatregel is voor een paar tientjes uit te voeren, de andere kan duizenden euro’s kosten. Het is daarom goed om te weten dat er voor sommige maatregelen subsidies zijn in Amsterdam. We zetten er een aantal voor je op een rij.

Groen in Amsterdam

Amsterdam geeft weer subsidie voor groen in de stad. Amsterdammers kunnen de Subsidie Groen gebruiken om een groen dak aan te leggen, de tuin groener te maken of een monumentale boom te onderhouden. Meer groen en minder tegels helpt de stad koeler te houden, zorgt dat regenwater beter kan weglopen en helpt de dieren en insecten in de stad. Deze subsidie van 2,1 miljoen is vanaf 24 april 2024 van kracht.

Groene tuinen

Je kunt subsidie aanvragen als je minimaal 10 vierkante meter van je tuin vergroent. Voor elke vierkante meter tegels die je vervangt door groen krijg je € 15,- subsidie. Per woning is maximaal € 1.000,- beschikbaar. Amsterdammers kunnen ook samen een aanvraag doen om boven de 10 vierkante meter te komen. En natuurlijk kun je de tegels tussen april en oktober gratis meegeven aan de Tegelservice..

Geef groen en water ruimte

Met de regeling ‘Geef groen en water de ruimte‘ stimuleert Waterschap Amstel, Gooi en Vecht inwoners binnen hun gebied om zelf aan de slag te gaan. Je kan namelijk zelf veel doen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen tijdens hevige buien. Dan wordt het riool niet te veel belast. En in drogere perioden kan je dit water weer gebruiken.

Deze subsidie van €250.000 is vanaf 1 januari 2024 beschikbaar voor maatregelen die regenwater opvangen in de buurt of in de wijk. Denk aan een groen dak, een regenwatersysteem, tegels eruit en groen erin, infiltratiekratten of zelfs het ontwerpen van een klimaatbestendige tuin. De subsidie is voor samenwerkingsinitiatieven, zoals een school, buurtvereniging, VVE of minimaal drie huishoudens. Let wel op de voorwaarden en op = op.

Betrekken bij Groenfonds

Update: Deze subsidie is sinds 1 februari gesloten. Maar de subsidie komt ieder jaar terug, dus houd in januari 2025 de subsidie weer in de gaten!

Groene projecten die de biodiversiteit in Noord-Holland versterken én vrijwilligers bij elkaar brengen, konden vanaf 1 januari subsidie aanvragen uit het Betrekken bij Groen-fonds. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor €45.000 beschikbaar. Tot en met 1 februari 2024 kon elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Lening duurzaamheidsfonds

Heb je een duurzaam project maar komt de financiering niet volledig rond? Dan kan je via de lening van het Duurzaamheidsfonds een voordelige lening van 1,1 tot 1,6% rente met een maximale looptijd van 20 jaar krijgen. Het is belangrijk dat de projecten rondom duurzaamheid op de Maatregelenlijst Duurzaamheidsfonds staan. Dit gaat onder andere over zonnepanelen op het dak of warmte-koude opslag. Alle duurzaamheidsprojecten tussen de €10.000 en €200.000 euro die aan de minimale eisen voldoen komen in aanmerking.

Korting op leges

Bij duurzame projecten, waaronder bij de aanleg van een groen dak met of zonder waterberging komt de gemeente je tegemoet. Per project kunt u maximaal 25.000 euro korting krijgen op leges bij de gemeente Amsterdam. Let goed op de voorwaarden. Dien je een incomplete of vertraagd aanvraagformulier, dan kom je niet in aanmerking.

Groen in de buurt

Heb je een goed plan om een stuk openbare ruimte in Amsterdam groener te maken? Dan kun je gebruik maken van de regeling Groen in de buurt. Als jouw plan uit te voeren is, krijg je hulp bij de uitvoering. Zie onderstaande links voor Groen in de Buurt:

Hulp nodig van een Groencoach? Kijk dan op Buurtgroen020 voor een coach bij jou in de buurt.

Fonds Natuur en Milieu Educatie

Fonds NME heeft als doel het stimuleren van natuur- en milieueducatie in Nederland. Zij vinden het daarbij belangrijk dat het initiatief aanzet tot een structurele vorm van natuur en milieueducatie. Projecten die vooral bestaan uit materiële kosten en uren komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Fond NME wil vooral de kwaliteit en de impact van milieueducatie in Nederland stimuleren. Het initiatief staat bij voorkeur in verbinding met bestaande vrijwilligersgroepen of het NME-werkveld. Projecten kunnen voor 25% worden bekostigd door Fonds NME. Kijk hier voor meer informatie en voor het indienen van een aanvraag. Voor voorbeelden van goedgekeurde projecten, kijk op deze pagina.

Bewonersinitiatieven voor je buurt, per stadsdeel

Organiseer jij een activiteit voor de buurt? Een leuke plantjesmarkt om de buurt te vergroenen? Of wil jij een regentonnenactie opzetten? Kijk dan bij jouw stadsdeel of jouw initiatief in aanmerking komt voor deze subsidie.

  • Subsidie Buurtbudgetten (alle stadsdelen): bewoners, ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen. De gemeente toetst of ze haalbaar zijn. Daarna verdelen de bewoners het beschikbare budget over de plannen door te stemmen. De gekozen plannen worden dan uitgevoerd.
  • Subsidie Bewonersinitiatieven in CentrumNoordOostWestZuid en Zuidoost: om initiatieven te ondersteunen die de woon- en leefbaarheid helpen verbeteren, de sociale samenhang en het onderlinge contact tussen bewoners bevorderen en de verbondenheid van bewoners met hun buurt versterken.
  • Subsidie ‘Maatschappelijk initiatief’ in OostWest en Zuidoost: voor bijvoorbeeld het (deels overnemen van het) beheer van groenvoorzieningen. De subsidie kan worden aangevraagd door (meerdere) bewoners, ondernemers en/of maatschappelijke organisaties.
  • Subsidie Weesperkei (alleen Weesp): voor een mooi initiatief in Weesp om de leefbaarheid, betrokkenheid onder de Weespers, de sociale contacten en samenhang in de straten en wijken van Weesp te vergroten.

Meer weten?

In Amsterdam is er ook inhoudelijke begeleiding beschikbaar voor bewoners die hun buurt willen vergroenen. Wil jij direct een geveltuin aanvragen of een boomspiegel(boomtuin) beheren? Of wil je juist samen met een groep buren een stuk groen in de openbare ruimte inrichten en verzorgen? Ook dat kan én helpt mee Amsterdam te vergroenen en meer regenbestendig te maken.

Kijk voor meer subsidies bij de handige links aan de rechterkant.