Buro Regen&Water

Voor het team van Buro Regen&Water is het de uitdaging om bij elk ontwerp rekening te houden met de toename van regenwater in stedelijke gebieden. De opvang van regenwater wordt op zo’n manier opgevangen zodat het geen overlast veroorzaakt, maar het een kans biedt om mensen de esthetische waarde van het gevallen regenwater te waarderen. Bovengrondse opslag is hiervoor bijzonder geschikt en hiermee wordt er een innovatief element aan de openbare ruimte toegevoegd. Ondanks dat ruimte een schaars goed is in stedelijke gebieden, krijgt de opvang van regenwater in elke ontwerp een essentiële rol. Het is dus belangrijk dat de bovengrondse opslag van het regenwater een duidelijke meerwaarde heeft vergeleken met ondergrondse verwerking in het rioolstelsel.

Projecten