Nelen en Schuurmans

Nelen & Schuurmans is kennisbureau op het gebied van water en ICT. Het netwerk biedt ons een inkijk in de behoeften vanuit de praktijk. Wij zoeken voortdurend naar innovatieve oplossingen, maar zonder continue terugkoppeling met de praktijk, hebben oplossingen geen waarde.

Vanuit maatschappelijk oogpunt zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van de stad, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Wij zijn een commercieel kennisbureau en zijn er ook van overtuigd dat we met een goede oplossing waarde hebben.

Nelen&Schuurmans is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.