Pakhuis de Zwijger
Event: Een groen en klimaatbestendig Zuidoost Amsterdam Weerproof

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger is een open, autonome ontmoetingsplek voor iedereen. Het moderne ‘praathuis’ biedt een sterke online community en omarmt de dialoog als kern. Hier smeden we gezamenlijke doelen, delen diverse perspectieven en presenteren inzichten om creatieve antwoorden te vinden voor prangende maatschappelijke kwesties. Kunstenaars en wetenschappers, beleidsmakers en burgers van elke achtergrond vinden hier een platform. Samen schetsen we de toekomstige stad en metropoolregio, toetsen onderzoeksresultaten aan de praktijk, en introduceren technologische en sociale innovaties als alternatieven voor bestaand beleid. Het is vooral een plek van vraagstelling, waar we complexe maatschappelijke problemen als uitdagende ontwerpopgaven benaderen.

 

Projecten en communicatie

 

Pakhuis de Zwijger is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.