© Merlijn Michon

Terugblik bezoek netwerk Rainproof op FabCity

Woensdag 25 mei kwam het Rainproof netwerk op bezoek bij FabCity.  Het veelzijdige gezelschap – bestuursleden van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, directieleden van Waternet, ondernemers, bewoners en ambtenaren – kregen een rondleiding over de toekomstige rainproof en circulaire stad. Het evenement eindigde feestelijk met de lancering van de Rain(a)Way Ebb-tegel.

Waterbewust en klimaatbestendig

Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger, en Ariane Hoog, loco-dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, openden de bijeenkomst. Egbert Fransen gaf een inleiding op FabCity; een tijdelijke campus met innovatieve paviljoens en installaties voor de stad van de toekomst. Fabcity is onderdeel van  het culturele programma van het EU voorzitterschap: “Europe by People”.

Ariane Hoog sprak over Fabcity als een mooi podium voor bezoekers om kennis te maken met het thema water. Waterbewustzijn en de klimaatbestendige stad zijn belangrijke speerpunten van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Door op FabCity een prominente plek in te nemen,  ontstaat een goede verbinding met de stad en de stedelingen.  

Vervolgens onthulden Egbert Fransen en Ariane Hoog de fabrieksmatig geproduceerde straatbank van biocomposiet van Waternet.

nieuwe sanitatie fabcity
Bestuurder Rolf Steenwinkel en directeur Renze van Houten over het paviljoen Nieuwe Sanitatie op FabCity. ©Merlijn Michon

Circulair waterplein

Na een rondleiding over Fabcity, waarbij deelnemers in vogelvlucht langs MX3D, het Wikkelhuis en Tiny Tim gingen, verzamelde het Rainproof netwerk rond het circulaire waterplein.  

Rolf Steenwinkel, bestuurslid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Renze van Houten,  directeur Afvalwater van Waternet, gaven een toelichting op de Waternet showkeet over Nieuwe Sanitatie. Deze toont het maximaal (terug)winnen van grondstoffen, energie en warmte uit afvalwater en het besparen van energie en water.

Daniel Goedbloed, programma manager Rainproof, en Ariane Hoog introduceerden vervolgens het Rainproof paviljoen. Beiden gaven aan dat de basis voor een regenbestendige stad ligt in de samenwerking van een  breed stedelijk netwerk van partijen. Het paviljoen toont hoe het bedrijfsleven, ambtenaren en bewoners gezamenlijk maatregelen kunnen nemen om de sponswerking van de stad te vergroten, schade te voorkomen en regenwater te benutten voor een mooie, leefbare stad.

lancering_rainaway_fabcity
Ontwerpster Fien Dekker, bestuurder Ariane Hoog en programma manager Daniel Goedbloed proosten op de Rain(a)Way Ebb tegel op FabCity. ©Merlijn Michon

Lancering Rain(a)way Ebb tegel

FabCity is bij uitstek de plek waar ondernemerschap en vernieuwing elkaar ontmoeten. Ontwerpster Fien Dekker laat op het Rainproof paviljoen met haar Rain(a)way tegels zien dat regenwater niet alleen een probleem is. Het heeft ook kwaliteiten en die kunnen we gebruiken voor het inrichten van de openbare ruimte. Haar nieuwste ontwerp, De Rain(a)Way Ebb-tegels, laat zien dat regenwater ook op een aantrekkelijke manier kan afstromen naar een infiltratie – of bufferlocatie.

Tijd om deze mooie innovatie te dopen met een fles champagne! Na de feestelijk lancering door Ariane Hoog en Fien Dekker was het tijd voor de (netwerk)borrel.  

We kijken terug op een geslaagd bezoek van ons netwerk. Alle partners en geïnteresseerden bedankt voor het komen, en we zien je graag weer op FabCity! 

Bekijk alle foto’s terug in het fotoalbum Netwerkevent FabCity 25 mei