Partner
Waterschap Amstel Amsterdam Weerproof

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Partner
GVB Amsterdam Weerproof

GVB

Partner
Gemeente Amsterdam Amsterdam Weerproof

Gemeente Amsterdam

Partner
Waternet Amsterdam Weerproof

Waternet

Het is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Waternet zorgt voor schoon drinkwater, het afvoeren van afval- en hemelwater, zuivert afvalwater en haalt daar weer bruikbare stoffen uit, houdt de grachten schoon, de dijken stevig en het water op peil. Opdrachtgevers zijn Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam maar Waternet is niet alleen in gesprek met overheden zij werkt ook samen met burgers en ondernemers. Samen zorgen we voor veilig, schoon en voldoende water. Voor mens en natuur.

Projecten