Grasheuvel met infiltratiekratten NHow Hotel Rai Amsterdam Weerproof

Infiltratiekratten NHow Hotel RAI

Rond het NHow Hotel Amsterdam is in 2020 de openbare ruimte her ontwikkeld naar een regenbestendig en groen verblijfsgebied. De locatie kenmerkt zich met looproutes, viaducten en fietspaden. Het is een belangrijke impuls voor het gebied tussen de RAI en station Amsterdam RAI. Ondergrondse infiltratiekratten zijn toegepast om het regenwater tijdens een extreme bui te bufferen en de sponswerking van het gebied te vergroten.

Ondergrondse infiltratiekratten

Onder het terrein zitten metrotunnels en een parkeergarage van het hotel, hierdoor is natuurlijke regenwaterinfiltratie nauwelijks meer mogelijk. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme regenbuien. Om het gebied regenbestendig in te richten hebben de gemeente Amsterdam en Waternet een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte met ondergrondse infiltratiekratten. Dit krattensysteem van 577m2 vormt een ondergrondse opslagruimte voor regenwater.

Tijdens een regenbui stroomt het regenwater in de straatkolken van het fietspad de infiltratiekratten in. Er zijn twee secties kratten geplaatst, de eerste ligt op de parkeergarage en zit hoger. De andere kratten liggen lager als tweede buffer, als ook deze vol zitten is er een overstort naar het riool. Het grote voordeel van de toepassing van deze kratten is dat er weinig ruimte bovengronds wordt ingenomen. Het biedt een passende oplossing voor het versteende gebied van de RAI om regenwateropslag te realiseren.

Klimaatbestendig groen

Aan de zonnige zuidkant van het hotel zijn groene verblijfsgebieden gerealiseerd. Door de ligging van het terrein is er een heuvellandschap ontworpen. Naast het krattensysteem dient het groen voor natuurlijke regenwater infiltratie. Wanneer het regent kan het water de grond inzakken en daarmee het riool ontlasten.

De beplanting is nauwkeuring uitgekozen. Het zijn voornamelijk schaduwplanten met een hoge droogte tolerantie. Dit houdt in dat de planten minder water nodig hebben en geschikter zijn om langere droogteperioden te overbruggen. De bomen op het terrein zijn strategisch geplant, ze bieden bescherming van de wind voor voorbijgangers.

Door het klimaatbestendig ontwerpen van de openbare ruimte draagt de gemeente Amsterdam en Waternet bij aan een stad die bestand is tegen hitte, droogte en hevige regen.

Locatie: NHow Hotel Amsterdam RAI

Ontwerpers: Alessandro Solci en Cyrus Clark
Assistent ontwerpers: Blake Allen
Beplanting experts: Ton Muller, Ruben van Giessen, Alessandro Solci