Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een waterschap met verantwoordelijkheid voor het waterbeheer en de waterstaatkundige veiligheid in het regionale beheersgebied. AGV is met de gemeente Amsterdam een samenwerking aangegaan waarbij alle AGV-taken én Amsterdamse ‘watertaken’ in Waternet zijn ondergebracht. AGV is de spil bij alle watervraagstukken in de regio.

De omgeving waarin AGV werkt, verandert doorlopend. Het klimaat verandert en stelt de waterbeheerder voor nieuwe uitdagingen. Wateroverlast in stedelijk gebied is een actueel thema dat mensen direct raakt in hun persoonlijke leefomgeving. Door als waterschap op dit onderwerp met een breed stedelijk netwerk samen te gaan werken, wordt het waterbewustzijn bij inwoners en bedrijven vergroot en de bereidheid om zelf maatregelen te nemen om hun eigen kwetsbaarheid te verkleinen.

Het waterschap heeft een sleutelrol in het vergroten van het waterbewustzijn van inwoners en bedrijven vanwege de kennis over dit onderwerp in de organisatie en de samenhang van lokale maatregelen met het regionale watersysteem. AGV neemt initiatieven voor intensieve samenwerking met de betrokken partijen en is een betrouwbare partner.

Projecten

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.