Bloemen op Merwedeplein Amsterdam Weerproof

Wadi’s Merwedeplein

In 2021 zijn op het Merwedeplein in de Rivierenbuurt vier wadi’s aangelegd om regenwater na een hevige bui tijdelijk te kunnen bergen. De Rivierenbuurt is kwetsbaar voor regenbuien en is een extreem urgent knelpunt volgens de regenwaterknelpuntenkaart. Voorheen was het een versteend kruispunt met een brede stoep en parkeerplekken. De wadi’s vergroten nu de sponswerking van de buurt en door de diversiteit aan planten staan ze elk seizoen kleurrijk in bloei.

Regenwaterbuffer

De wadi’s op het Merwedeplein zijn aangelegd om het kruispunt beter bestand te maken tegen weersextremen. Een wadi is een verlaagde groenstrook met beplanting. Tijdens hevige regenval stroomt het regenwater over de straat via de verlaagde stoepranden de wadi in. Hier wordt het tijdelijk opgevangen en kan het na een bui in de grond zakken. Ook het regenwater wat van de gevels afstroomt gaat via het voetpad naar de wadi’s. Normaal gesproken stroomt dit naar de straat. Hierdoor dienen de wadi’s als een extra regenwaterbuffer rond het plein.

Met de wadi op de Harkstaat in Betondorp heeft Waternet al een aantal keer getest hoe snel het water in de grond zakt. De gemeente Amsterdam en Waternet hebben met deze kennis de nieuwe wadi’s ontworpen zodat ze optimaal als regenwaterbuffer zullen functioneren.

Bomen voor verkoeling

Het beplanten van wadi’s met bomen, in combinatie met vaste planten, heeft voordelen. In Nederland krijgen we steeds vaker te maken met extreem droge en warme zomers. Bomen hebben een positief effect op het stadsklimaat; ze werken verkoelend door verdamping en bladeren geven schaduw. Tijdens een hete dag kan de schaduw door bomen de gevoelstemperatuur met 7 tot 19 °C verlagen! Hierdoor wordt de omgeving aangenamer tijdens warme zomerdagen. De gekozen bomensoorten in deze wadi’s zijn bestand tegen tijdelijke overstromingen én tijdelijke droogte. Tijdens een hevige regenbui zorgen de boomwortels ervoor dat water sneller in de bodem infiltreert.

Aanvullen grondwaterstand

De wadi’s maken het mogelijk dat het regenwater terug de grond in zakt. Dit is extra van belang in de Rivierenbuurt omdat tijdens droge zomers het grondwaterpeil laag kan komen te staan. Door de wadi’s kan het regenwater op een natuurlijke manier het grondwater aanvullen.

Diverse beplanting

Bij het beplanten van de wadi’s is nauwkeuring nagedacht over beplanting voor droge en natte perioden. Lager gelegen in de wadi zitten bijvoorbeeld grassoorten die goed tegen een natte bodem kunnen voor wanneer de wadi met regenwater volstroomt. Om de biodiversiteit te vergroten zijn er heesters geplant met bessen voor de vogels en staat er bijna elk seizoen wel iets in bloei voor de insecten.

Regenbestendig Rivierenbuurt

Bij de herinrichting van de Rivierenbuurt is er naar de gehele buurt gekeken. Door de samenhang van de maatregelen wordt de buurt klimaatbestendig en klaar voor de toekomst. Meer over andere regenbestendige maatregelen te lezen in het project Herinrichting Rivierenbuurt.