Regenwatervijver Waternet

In 2005 is gestart met de aanleg van een regenwatervijver en de bouw van het hoofdkantoor van Waternet. In 2007 is het gebouw, gelegen langs de Amstel, in gebruik genomen. De vijver dient om het regenwater, afkomstig van het gehele terrein, op te vangen, vertraagd af te voeren en zo het riool te ontlasten bij hevige regenval.

Principe

Neerslag die op het terrein, de daken óf de groene daken van het hoofdkantoor valt, wordt (al dan niet vertraagd) afgevoerd via hemelwaterbuizen naar de regenwatervijver. Het water dat in de vijver terecht komt, wordt daarna op biologische wijze gefilterd. Een zogenaamd helofytenfilter zorgt voor de zuivering. Vervolgens kan het water langzaam uitstromen op de Amstel via een speciaal aangelegd riool.

Nevenfunctie

Naast de water-bufferende functie is er in 2009 ook een pilot gestart, waarbij het gezuiverde hemelwater uit de vijver gebruikt werd voor de toiletspoelingen in het gebouw. Hiermee werd op jaarbasis 3800m³ aan water bespaard. Echter gaf dit niet het gewenste resultaat en is de pilot stop gezet in 2011.