Event: Blauwgroene daken (Groene Huisvesters)

Groene Huisvesters

Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), VNG, de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Daaronder valt ook het vergroenen rondom en van het vastgoed van corporaties. Goed voor de regenbestendigheid van de stad en het voorkomen van hittestress in de woning. Onder andere via de academie biedt Groene Huisvesters excursies en kennissessies aan, naast cursussen klimaatadaptatie en groen wonen. Kennisdeling, onderzoek en verbindingen leggen, daar gaat het ons om. Om samen te versnellen richting duurzaam vastgoed. Werk je bij een corporatie? Bekijk onze website voor meer informatie, bijvoorbeeld over onze tuinengroep.

Projecten