Bewoners praten in de voortuin over de groene wijkaanpak van Groene Huisvesters Amsterdam Weerproof

Event: Groene Huisvesters – Groene wijkaanpak

De armste wijken zijn de warmste wijken. De klimaateffect-atlas laat zien dat de economisch zwakke buurten het kwetsbaarst zijn voor wateroverlast, hittestress en droogte. In de corporatie buurten is de nood het hoogst. Minder steen en meer struiken en bomen, verminderen de problematiek. Maar hoe pak je dat aan? Liggen het initiatief en de regie bij de gemeente? Welke partijen heb je nodig? En welke rol neem je als woningcorporatie?

Delen

We delen ervaringen van enkele corporaties die een groene wijkontwikkeling realiseerden samen met de gemeente. Stadlander presenteert het Groene Handboek.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.

Praktische informatie

Waar: Online

Wanneer: woensdag 15 november 2023

Hoelaat: 10:00 – 11:30 uur

Aanmelden: Website Aedes