Event: Blauwgroene daken (Groene Huisvesters)

Event: Blauwgroene daken (Groene Huisvesters)

Groene Huisvesters zet zich in om de verduurzaming van bestaande woningbouw te versnellen. Speciaal voor experts bij woningbouwcorporaties bieden zij verschillende sessies aan vanuit de Groene Huisvesters Academie. Één daarvan is deze sessie over het toepassen van groene en blauwgroene daken, waarbij onze Rainproof-collega Kasper Spaan de laatste ontwikkelingen vanuit het RESILIO-project presenteert.

Over de sessie

Woningcorporaties doen de eerste ervaringen op met het toepassen van groene en blauwgroene daken. Een op de vier corporaties heeft beleid om groene daken toe te passen, maar er zijn nog vele vragen onbeantwoord: welke keuzes zijn mogelijk? Hoe is het onderhoud aan groen en dakbedekking? Hoe zit het met een combinatie tussen PV-panelen en groene daken? Ook zijn er constructieve vragen zoals de belastbaarheid van (blauw)groene daken bij bijvoorbeeld sneeuw. En de financiële regelingen die mogelijk zijn worden maar nauwelijks gebruikt door de corporaties. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de enquête ‘Blauwgroene daken’ van Groene Huisvesters. In de bouwsteen Blauwgroene daken belicht Groene Huisvesters een mooi voorbeeld. Tijdens de sessie wordt er opnieuw ingezoomd op het Amsterdamse RESILIO-project.

Kasper Spaan deelt de laatste ontwikkelingen vanuit het RESILIO-project. Hans de Moel is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van waterrisico’s. Hij presenteert de onderzoeksresultaten vanuit RESILIO met betrekking tot de maatschappelijke kosten-batenanalyse die uitgevoerd is en hoe opschaling van blauwgroene daken op wijk-/buurt-niveau kan bijdragen aan bijvoorbeeld de vermindering van wateroverlast in Amsterdam. Tijdens de sessie start ook de Dakengroep voor corporaties die aansluit op het Nationale Dakenplan. Een samenwerking tussen corporaties en gemeente is nodig om goede afspraken te maken over de toepassing van blauwgroene daken. Neem jouw eigen gemeente mee naar deze sessie en leer van de praktijk!

In de middag wordt er een bezoek gebracht aan blauwgroene daken van een corporatie. Uiteraard worden de Corona-regels opgevolgd. Daarom ontvangen de deelnemers die zich hebben opgegeven voor de ochtendsessie in de week voorafgaand aan deze sessie informatie over het middagprogramma.

Praktische informatie

Wanneer: Woensdag 12 oktober 2022
Hoe laat: 10:00 tot 11:30 uur
Locatie: volgt nog.
Aanmelden: kan via deze pagina.

Groene Huisvesters

Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond en Aedes. Zij werken samen aan het oplossen van knelpunten, het benutten van kansen en het beleid voor een duurzame woningvoorraad, betaalbare woonlasten, veilig en comfortabel wonen. Dankzij een bijdrage van de deelnemende corporaties aan Groene Huisvesters, Aedes en RVO.nl bieden zij voor alle experts van corporaties gratis activiteiten aan in de Groene Huisvesters Academie.