Groene Huisvesters
Event: Wateropvang op eigen terrein (Groene Huisvesters) Amsterdam Weerproof

Event: Wateropvang op eigen terrein (Groene Huisvesters)

Groene Huisvesters zet zich in om de verduurzaming van bestaande woningbouw te versnellen. Speciaal voor experts bij woningbouwcorporaties bieden zij verschillende sessies aan vanuit de Groene Huisvesters Academie. Één daarvan is deze sessie over wateropvang op het eigen terrein van woningcorporaties. Meld je aan voor deze sessie!

Over de sessie

Ria Koppen (financieel bestuurder van Haag Wonen) presenteert de realisatie van drie binnentuinen die zijn omgetoverd naar groene waterrijke en aantrekkelijke oasen waar bewoners kunnen ontspannen. Tijdens hete perioden vinden bewoners een koele en aangename verblijfsplek. De binnentuinen fungeren als wateropvang en waterberging bij piekbuien. Het Hoogheemraadschap Delfland en Haag Wonen werkten hierin samen zodat de kosten eerlijk verdeeld worden. Waterberging in corporatiegrond levert maatschappelijk voordeel op. Hoe zorg je ervoor dat dat voordeel terechtkomt bij de corporatie? Het Hoogheemraad Delfland werkt in haar gebied toe naar een samenwerking met corporaties waarbij zij deze financieel beloont voor het opvangen van water op eigen terrein.

Tjerron Boxem (Hoogheemraadschap Delfland) deelt de monitoring van wateropvang in een binnentuin Schans-Watergeus die enkele jaren geleden is ingericht door Havensteder. Voor Havensteder was het vooraf onvoldoende duidelijk wat het investeren in de buitenruimten oplevert aan voordeel. Denk hierbij aan meer woongenot, minder van wateroverlast en hittestress. De financiële ruimte van corporaties is beperkt en daarom levert samenwerking met een waterschap meerwaarde op.

Deze sessie is ook interessant voor directeur-bestuurders. Samenwerking tussen corporaties, huurdersorganisaties, gemeente en waterschap is nodig om mooie kansen te verzilveren. Neem jouw eigen partners mee naar deze sessie en leer van de praktijk!

Tijdens deze sessie start de Watergroep waarin koplopende corporaties samenwerken aan wateropvang op eigen terrein.

In de middag wordt er een bezoek gebracht aan de drie klimaatbestendiggemaakte binnentuinen van Haag Wonen. Uiteraard worden de Corona-regels opgevolgd. Daarom ontvangen de deelnemers die zich hebben opgegeven voor de ochtendsessie in de week voorafgaand aan deze sessie informatie over het middagprogramma.

Wanneer: Woensdag 20 juli 2022
Hoe laat: 10:00 tot 11:30 uur
Locatie: Binnentuinen van Haag Wonen (Den Haag)
Aanmelden: via deze pagina

Groene Huisvesters

Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond en Aedes. Zij werken samen aan het oplossen van knelpunten, het benutten van kansen en het beleid voor een duurzame woningvoorraad, betaalbare woonlasten, veilig en comfortabel wonen. Dankzij een bijdrage van de deelnemende corporaties aan Groene Huisvesters, Aedes en RVO.nl bieden zij voor alle experts van corporaties gratis activiteiten aan in de Groene Huisvesters Academie.