©Merlijn Michon

Regenpijp afkoppelen

Een regenpijp afkoppelen is eenvoudig en zo gepiept. Met een afgekoppelde regenpijp vul je het grondwater aan en zorg je dat er minder water naar het riool gaat.

Regenpijpen afkoppelen van het riool is niet moeilijk, maar het regenwater moet wel goed kunnen weglopen. Is de grondwaterstand te hoog, dan kun je de regenpijp beter niet afkoppelen. Met de tips in dit artikel voorkom je vochtproblemen, schade en wateroverlast.

Slim de regenpijp afkoppelen 

Leid het water weg van het gebouw. Zo voorkom je vochtproblemen. Dit kan via een open goot richting een greppel, wadi of sloot.

Je kunt ook een regenton plaatsen of het water naar een regenwatervijver leiden. In beide gevallen heb je een overstort nodig naar een andere voorziening, zoals een infiltratiekrat, een infiltratie- en transportriool (IT-riool) of een zakput (een infiltratieput waarbij een buis verticaal in de grond is geplaatst om regenwater in de bodem te laten zakken). Deze laatste drie zijn ook handig als er bovengronds te weinig ruimte is.

Een andere optie is het regenwater gebruiken voor wc-spoeling of voor de tuinplanten.

Schematische doorsnede afgekoppelde regenpijp met afstroming richting infiltratiestrook of wadi. © Atelier GROENBLAUW

Infiltratiecapaciteit en grondwaterstand

Welke maatregel past het beste bij jouw regenpijp? Dat ligt aan de lokale grondwaterstand en de infiltratiecapaciteit van de ondergrond. Water loopt bijvoorbeeld makkelijk weg in zandgrond en moeilijk in kleigrond. Bij een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam infiltreren. Denk bijvoorbeeld aan reliëf in de tuin, een  regenwatervijver, greppel, infiltratiekratten of een aansluiting op een sloot.

Wil je weten wat de grondwaterstand in jouw buurt is? Op deze peilbuizen-kaart van Waternet vind je een kaart met grondwaterstanden.

Regenpijp afkoppelen met drakenkop afkoppelstuk Amsterdam Weerproof

Afkoppelen kan ook op een mooie manier! © Barbara Groenendaal

Aan de slag!

Wil je ook je regenpijp afkoppelen? Onderstaande video met stap-voor-stap uitleg over het afkoppelen van een regenpijp richting natuurlijke wadi.

Meer weten?

Kijk voor inspiratie en producten bij de handige links aan de rechterkant.