Wadi ©Merlijn Michon
Wadi in groene strook bij de Overtoom Amsterdam Weerproof

Wadi’s

Een wadi is een ondiepe, natuurlijke waterberging. Regenwater stroomt ernaartoe, blijft er tijdelijk staan en zakt dan gezuiverd de bodem in. Zo helpt een wadi tegen wateroverlast en droogte.

Wadi’s gaan vaak zo natuurlijk in de omgeving op, dat je ze nauwelijks ziet. Toch zijn er al honderden in Nederland. In tuinen, stadsparken, groenstroken en speelplaatsen. Vaak zit er infrastructuur onder om het water te bergen en af te voeren, zoals infiltratiekratten, granulaatkorrels en drainbuizen. Maar het kan ook zonder.

Natuurvriendelijk

Een wadi heeft een beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem. Beplanten met gras is de eenvoudigste optie, maar vergt het meeste onderhoud. Gevarieerde beplanting vergt minder onderhoud en heeft meer voordelen.

In een wadi kan van alles groeien: kruiden- en bloemenmengsels, eetbare planten, vaste laagblijvende planten, bomen en heesters. Gevarieerde beplanting verbetert de biodiversiteit en de doorworteling van de bodem. En in een goede bodem zakt water nog beter weg.

Wadi in de tuin

Een wadi in je tuin aanleggen is eenvoudig en betaalbaar:

 • Graaf een ondiepe kuil in een lager gelegen deel van je tuin. En leg eventueel een gootje vanaf de regenpijp tot aan de kuil. Hoe groot de kuil is bepaal je zelf. Een vierkante meter met zo’n 20 cm diepte kan al 200 liter regenwater bufferen.
   
 • Onderzoek je tuinbodem: een goed doorlaatbare zandbodem met een lage grondwaterstand is top. Bestaat je bodem uit klei of leem? Bekleedt de grondlaag met geotextiel en vul met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Hierdoor zakt het water langzaam weg.
 • Leg boven de grondlaag een laag teelaarde, aangevuld met compost. Deze laten het water goed door en planten groeien er rijkelijk in.
 • Kies dan voor planten die zowel van droog als nat houden. Gras of wilde bloemen kan ook.
 • Voorkomen dat de wadi dichtslibt? Verwijder twee keer per jaar afgevallen bladeren en zwerftuinafval.


Wadi in de Stadstuin Overtoom ©Merlijn Michon
Mastbos Ruwenbos Enschede
Wadi in Enschede © Floris Boogaard

Wadi in openbaar gebied

Een wadi aanleggen in openbaar gebied vraagt iets meer aandacht. Maar het is de moeite waard. Wadi’s verbeteren het stedelijk watersysteem aanzienlijk.

Wadi’s ontlasten de riolering, verbeteren de oppervlaktewaterkwaliteit en beperken verdroging. Door de zichtbaarheid vallen knelpunten en overbelasting eerder op. Een bijkomend voordeel is dat bewoners minder geneigd zijn vervuild water op straat te lozen. Mits je bewoners goed informeert en betrekt.

Aanleg

Een belangrijk verschil met particuliere wadi’s, is de aanleg. In stedelijk gebied heeft een wadi eigenlijk altijd een drainagesysteem en een slokop nodig. Hierdoor zakt het water goed weg en voorkom je overstromingen.

Lege wadi

Schematische doorsnede van een droge wadi  © Atelier GROENBLAUW

Volle wadi
Schematische doorsnede van een gevulde wadi © Atelier GROENBLAUW

Onderhoud

Een goed onderhouden wadi functioneert het beste. Dat betekent: 

 • Twee keer per jaar bladeren en zwerfvuil verwijderen. Daarmee voorkom je dichtslibben en verontreiniging. 
 • De slokoppen leeg te zuigen en één keer per jaar de drainage schoon te spuiten. Daarmee voorkom je wateroverlast. 
 • Met gras ingezaaide wadi’s maai je moeten gemiddeld eens in de twee weken gemaaid worden. Het gemaaide gras mag blijven liggen. 
 • Natuurlijke wadi’s moeten gemiddeld twee keer per jaar gemaaid worden. Het restmateriaal moet afgevoerd. 

Een natuurlijke wadi is duurder in aanleg dan een graswadi, maar goedkoper in onderhoud.

Meer weten?

Kijk voor inspiratie en producten bij de handige links aan de rechterkant.