GWL terrein ©Merlijn Michon
Holle weg stuurt water naar put Amsterdam Weerproof

Open goten en bedekte goten

Molgoten. Prefabgoten. Open goten. Er zijn tegenwoordig allerlei manieren om regenwater snel van straten en tuinen af te voeren naar het hemelwaterriool, oppervlaktewater of een infiltratievoorziening.

Aanleg open goten

In bestaande straten veranderen open goten weinig aan het straatprofiel. In plaats van putten met straatkolken kun je een verdiepte open goot aanleggen. Door een lichte helling naar beneden stroomt het water richting een infilratievoorziening of centraal gelegen straatkolk.

Een infiltratievoorziening is een plek waar water in de bodem zakt. Een verlaagd gazon, wadi of groenstrook bovengronds. Een grindbak of infiltratiekrat ondergronds.

In nieuwe woonwijken zonder regenwaterriool is voldoende afschot belangrijk. Door de lichte helling in de weg stroomt regenwater weg, bijvoorbeeld richting een gracht, plas of groenstrook.

Voor- en nadelen voor weggebruikers

Open goten hebben voordelen en nadelen. Het straatprofiel hoeft niet ingrijpend te veranderen en door mogelijke diepte kan een open goot relatief veel water afvoeren. Nadelen zijn dat open goten belemmerend kunnen zijn voor weggebruikers en dat de goot moet worden schoongespoten.

Andere opties zijn molgoten en prefabgoten. Molgoten zijn geulen in het straatprofiel. De borstelwagen kan ze schoonvegen en ze vormen nauwelijks problemen voor weggebruikers.

Een prefabgoot is een gefabriceerde goot afgedekt met een rooster. Net als open goten kunnen ze behoorlijk diep zijn en meer water afvoeren dan molgoten. En ook deze goot moet worden schoongespoten. Maar fietsers en voetgangers kunnen de afgedekte goot veilig passeren.

Bedekte goten

Een alternatief op een open goot is een goot afgedekt met een rooster. Deze goten belemmeren verkeer niet en passen zowel in de tuin als op straten en pleinen.

Door hun diepte kunnen bedekte goten meer water afvoeren dan open goten. Daarbij zijn ze minder afhankelijk van natuurlijk of aangelegd verval dan open goten.

Bedekte goten moet je regelmatig doelspoelen en uitzuigen. Schoonborstelen is niet mogelijk.

Meer weten?

Kijk voor inspiratie en producten bij de handige links aan de rechterkant. 

molgoot
Voorbeeld van een molgoot. © Amar Sjauw en Wa

agb_opengoot_molgoot_prefabgoot
Schematische doorsnede van een open goot, molgoot en een ‘prefab’-molgoot. © Atelier GROENBLAUW