De Gezonde Stad

De Gezonde Stad is een stichting die Amsterdam duurzaam en gezond wil maken. Dit doen wij door samen met een community van Amsterdammers en andere koplopers uit de stad projecten en events te starten en bewoners met duurzame initiatieven te ondersteunen. Juist door samen te werken ontstaat er duurzame, bottom-up verandering. We richten ons op het vergroenen en circulair maken van de stad.

Project Bomen voor Amsterdam

Met Bomen voor Amsterdam geven wij gratis bomen weg aan Amsterdammers! We vinden immers dat er voor elke Amsterdammer op zijn minst één boom moet zijn in de stad. Bomen zijn bovendien belangrijk voor de stad. De groene takken laten de stad er mooi uitzien en maken ons bovendien vrolijk en gezond. Een stad zonder bomen is als huiskamer zonder planten, kaal en sfeerloos. Ze vangen water op als het hard regent, ze bieden schaduw en koelte bij extreme hitte, ze nemen fijnstof op en voorzien ons van verse zuurstof. Ook in Amsterdam zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds beter zichtbaar. Daarom is het belangrijk dat er meer groen en bomen komen in de stad.

Project Park om de Hoek

Met Park om de Hoek willen wij Amsterdam vergroenen door alle versteende plekken in de stad te veranderen in groene en gezellige buurtparken. Zo maken we samen met bewoners van Amsterdam een groene stad, die beter is opgewassen tegen hevige regenbuien en hitte. Want groen koelt de stad en neemt overtollig regenwater op. Van groen word je bovendien vrolijk en het maakt je buurt er een stuk leuker op!

Project

De Gezonde Stad is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.