Boomparken in West

In het najaar van 2019 heeft De Gezonde Stad samen met bewoners van Amsterdam-West 225 kale boomperken getransformeerd naar kleurrijke boomparken. Het vergroenen van boomspiegels levert een bijdrage aan de biodiversiteit en het klimaatbestendig maken van de stad. Met de boomparken die nu in volle bloei staan zijn de straten van West een stuk groener!

Van boomperk naar boompark

Een boomspiegel is een stukje grond rondom de stam van een boom. Het beplanten van boomspiegels heeft vele voordelen. Door de open bodemstructuur heeft groen meer kans en planten zorgen voor een betere regenwater-doorlaatbaarheid. Dit verhoogt de biodiversiteit en de sponswerking van de stad.

225 boomparken in West

In de straten van West staan prachtige bomen, vele hadden oorspronkelijk een kale zanderige boomspiegel. De Gezonde Stad zag potentie in de boomspiegels en diende een plan in bij West Begroot om bewoners uit West te helpen om 225 boomparken te realiseren. Het project was populair en haalde de meeste stemmen! Bewoners in West hebben massaal boomparken aangevraagd. Er is een selectie gemaakt. Samen met de gelukkige bewoners heeft De Gezonde Stad de boomparken aangelegd en beplant. Inmiddels is het project afgerond en zijn er 225 boomparken aangelegd in West!

Adopteren van een boomspiegel

Wil jij ook aan de slag? Boomspiegels worden door heel Nederland vergroent. De gemeente Amsterdam waardeert betrokken buurtbewoners met groene vingers en/of groene ambities én stimuleert het adopteren van een boomspiegel in Amsterdam. Wil jij ook een boomspiegel beplanten in Amsterdam? Vraag dan ook je boomspiegel aan.