Onttegelde groene tuin vol planen naast betegelde tuin met kunstgras

Minder tegels, meer groen

Wip je een tegel, dan verrijk je de grond. Tuinen zonder tegels nemen beter water op en worden minder warm. Goed voor jou, voor de grond, goed voor de stad. 

Sinds begin 2020 heeft de gemeente Amsterdam een tegelservice. Dit houdt in dat in verschillende stadsdelen, Amsterdammers hun tuintegels op een vastgesteld moment gratis aan de straat kunnen zetten. 

Hulp bij onttegelen en vergroenen

In een aantal stadsdelen kun je via Tegels eruit, groen erin! nog meer hulp krijgen. Dit team haalt tegels op en brengt nieuwe grond, bomen en planten. Ook leveren ze groenontwerpen, beplantingsplannen en een maatwerk tuinadvies waarin klimaatbestendige aspecten en ecologie worden meegenomen. Ook kun je je hier aanmelden voor gratis informatiesessies en ontwerpsessies. In stadsdeel Oost kun je met vragen over groen en/of hulp in je tuin terecht bij Jungle Amsterdam. En in Zuid kijk je bij Tegels eruit in Stadsdeel Zuid. 

Schematische doorsnede tegel eruit plant erin
Schematische doorsnede van een onttegelde tuin met groen. ©Atelier GROENBLAUW

Minder onderhoud 

In stedelijk gebied is veel oppervlak onnodig verhard. Vaak wordt gedacht dat het onderhoud minder intensief is. Maar verhard oppervlak moet je ook onderhouden. Het moet geveegd en onkruidvrij gemaakt, vaak met bestrijdingsmiddelen. Een wild grasveld hoef je slechts keer per jaar te maaien. 

De voordelen van onverhard oppervlak met kwalitatief groen? Minder wateroverlast, minder hitte, een gezondere bodem, het grondwater wordt aangevuld, geen verdroogde bodem, minder paalrot, meer biodiversiteit en een betere luchtkwaliteit. 

Minder tegels in je tuin 

Ook voor tuinen geldt: hoe minder tegels hoe beter. Je tuin inrichten met minder tegels is eenvoudig en goed te onderhouden. Inheemse vaste planten die op de bodem en locatie afgestemd zijn, hebben bijvoorbeeld minder water nodig. Bodembedekkers beschermen de bodem tegen uitdroging en bieden voedsel voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten. En zomers je tuin koel houden, kost ook minder moeite. 

Tegels verwijderen kan echter arbeidsintensief zijn. De tegels moeten eruit, misschien moet je een laagje zand afgraven, er moet nieuwe (pot)grond bij voor planten. En soms is het duur om de tegels af te laten voeren.  

Maar waarom afvoeren als je tegels kunt hergebruiken? Maak een stapelmuur. Jij kunt erop zitten, dieren en planten kunnen er leven.  

PlantageLab WOW
PlantageLab WOW. ©Merlijn Michon