Kansenkaart voor Bedrijventerrein Sloterdijken

Groener, koeler en aantrekkelijker. Dat zijn de ambities van de Green Business Club Sloterdijken voor het bedrijventerrein Sloterdijken Nieuw-West. De samenwerking tussen de Green Business Club en het adviesbureau SPATwater brengen het behalen van deze groenblauwe doelstellingen weer een stapje dichterbij. SPATwater werkt namelijk aan een Kansenkaart: deze kaart laat de mogelijkheden voor vergroening en verduurzaming zien in het gebied.

Het onderzoek waarop de kansenkaart is gebaseerd is gefinancierd met de subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief van de gemeente.  Het onderzoek beantwoordt een aantal vragen zoals: Wat zijn de meest kansrijke plekken om verharding/steen te vervangen door groen? Waar liggen mogelijkheden voor wateropvang en hergebruik van water? Welke bedrijven zijn enthousiast om op en rond hun gebouw (mobiel) groen en groenblauwe daken te realiseren?

SPAT-Methode

De werkwijze van SPATwater is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht op het achterhalen van de knelpunten op het terrein zijn en waar die zich bevinden. Bijvoorbeeld locaties waar het heel heet kan worden, plekken met wateroverlast of juist een tekort aan water bij droge periodes. Data vanuit klimaatstresstesten dus. Maar ook informatie over de ondergrond en infrastructuur wordt meegenomen in deze analyse van de omgeving.

Het tweede onderdeel is gebaseerd op gesprekken met de partijen die in het gebied zitten. Wie zijn deze partijen? In hoeverre willen ze aan de slag met de knelpunten op en rondom hun terrein? Uit de gesprekken zal duidelijk worden welke bedrijven gemotiveerd zijn en waar de energie zit om aan de slag te gaan.

De routekaart vormt het laatste onderdeel. Daarin staat een praktisch advies welke maatregelen het meest kansrijk zijn. En welke partijen, zowel bedrijven als gemeente, het beste verbonden kunnen worden om deze maatregelen te realiseren.

Samenwerking

Zoals elk vergroeningsproject is het een must om de belanghebbende partijen bij elkaar te brengen. Een hele uitdaging voor een bedrijventerrein, dat te maken heeft met een groot en divers aantal partijen. Het samenbrengen van ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeentelijke functionarissen is dan ook essentieel. En dat is precies wat dit project van de Green Business Club beoogd. Tijdens het onderzoekstraject worden de ondernemers geïnformeerd en gekoppeld aan elkaar.

Vervolg

De Green Business Club en SPATwater presenteren de resultaten van de kansenkaart begin september aan de leden en niet-leden van het bedrijventerrein. Daarmee  zijn de eerste stappen gezet richting een groene oase op Sloterdijken.