groen schets ontwerp van straat op bedrijventerrein Donauhoek Amsterdam Weerproof

Green Business Club Sloterdijken

Green Business Club (GBC) Amsterdam Sloterdijken is een lokale impactorganisatie waarbinnen bedrijven en organisaties samenwerken aan de verduurzaming van Sloterdijken. Bedrijven en organisaties worden bij elkaar gebracht en zetten concrete projecten op die zorgen voor een duurzamer en toekomstbestendiger gebied.

Amsterdam Sloterdijken is een kantoren- en bedrijvenlocatie in transitie. De woningopgave wordt steeds groter, maar het blijft een interessant gebied voor grote bedrijven. Met het aangrenzende havengebied, waar de duurzaamheidsopgave groot is, kan goed worden samengewerkt aan de energietransitie en met natuurgebied de Bretten kan worden samengewerkt aan vergroening en de circulaire economie.

GBC Amsterdam Sloterdijken richten zich op ambities rondom de thema’s ‘Water en Groen’, ‘Energie’, ‘Circulariteit’ en ‘Mobiliteit & Logistiek’. Op 6 juni 2023 ondertekenden participanten de Ambitieverklaring GBC Sloterdijken 2023-2028 tijdens het GBC Sloterdijken Café. Nu alle ambities gedefinieerd en de krachten gebundeld zijn, richt GBC Sloterdijken zich nog meer op het stimuleren van de uitvoering van concrete projecten en het realiseren van tastbare resultaten.

Projecten: Vergroening Bedrijventerrein Donauhoek