Bellamyplein omringd door wadi’s

Het Bellamyplein is een driehoekig plein gelegen in Amsterdam-West. De inrichting van het plein stamde uit 1954. Dit plein, gelegen in de laagste buurt van Amsterdam, is erg kwetsbaar voor extreme regen. Samen met de buurtbewoners en Stadsdeel-West is er een nieuwe herinrichting gemaakt. Om wateroverlast te voorkomen is er tijdens het herontwerp rekening gehouden met Weerproof maatregelen. Zo is het Bellamyplein nu omringd door verlaagde groenstroken, zogenaamde wadi’s, en is de hoeveelheid groen verdubbeld.

Vergroening

Voorheen stonden er op het Bellamyplein haagjes en struiken. In het herontwerp is er voor andere planten gekozen om een open karakter te creëren. Ook is er door het weghalen van de omringde parkeerplaatsen nu meer ruimte voor groen. De nieuwe beplanting is klein en moet op dit moment nog groeien. Toch heeft het plein een opener karakter gekregen, terwijl de hoeveelheid groen is verdubbeld. De beplanting op het Bellamyplein heeft meerdere functies. Zo zijn het speciale planten die goed tegen natte en droge perioden kunnen.

Wadi’s

Op het Bellamyplein komen zes straten uit. Daarnaast is het plein het laagste punt van alle omliggende straten. Na een hevige regenbui stroomt al het regenwater naar het plein. Om wateroverlast te voorkomen is het plein omringd door wadi’s. Door het realiseren van deze verlaagde groenstrook, een wadi, is het mogelijk om het regenwater van de omliggende  straten op te vangen. Het regenwater stroomt dan over verlaagde drempels over de stoep de wadi’s in. Deze lagergelegen strook, dient als een tijdelijke wateropslag waarna het regenwater de grond inzakt. Tussen de wadi’s liggen buizen die ervoor zorgen dat het regenwater geleidelijk wordt verdeeld. Dankzij deze maatregel inclusief beplanting kan het regenwater beter opgenomen worden in de grond.

Ontwerpen met de buurt

Samen met de buurt, ondernemers en medewerkers van stadsdeel West is er een herontwerp gemaakt. De bewoners wilde niet een compleet ander plein. Het nieuwe hekwerk is dan ook gebaseerd op het hekwerk wat er tot de jaren 50 heeft gestaan. Dit sluit weer aan op het hekwerk van de naast gelegen Hallen. Hierdoor ontstaat er een samenhang tussen het plein en De Hallen.

Locatie: Bellamyplein, Amsterdam

Projectleider: Baukje Cleveringa
Ontwerp: Peter Ulle