Asscherkwartier

Het voormalige Gemeentearchief aan de Amsteldijk is geheel herontwikkeld en heeft zelfs een nieuwe naam: het Asscherkwartier. Op de plek waar jarenlang het archief stond, is nu een nieuw plein met woningen, bedrijven, een vijfsterrenhotel, cultuurhuis, parkeergarage en een school.  Dit plein bevindt zich echter wel middenin een ‘polder’ en is een zeer urgent regenwaterknelpunt. Onder het plein is een parkeergarage aangelegd. Om de nieuwe groenvakken en bomen op het plein van genoeg water te voorzien is er een ondergronds krattensysteem toegepast. Tegelijkertijd draagt dit krattensysteem ook bij aan een weerproof plein!

Ondergronds krattensysteem
Onder het Dora Tamanaplein ligt een Permavoid Cappilair Irrigatie Systeem van maar liefst 1577 m2. Dit is een krattensysteem dat onder de doorwortelde ruimte van bomen en beplanting wordt aangebracht. Hiermee ontstaat er een buffer waarin regenwater afkomstig van het plein door straatputten en de groenvakken kan worden opgeslagen. Zodra de maximale buffercapaciteit is bereikt wordt het overtollige water doormiddel van een overstort afgevoerd naar het riool.

Dit systeem is nodig om de beplanting en vooral de bomen te voorzien van genoeg water. Door de ondergrondse parkeergarage is er maar beperkte grond voor de bomen en door de verharding van het plein kan regenwater niet in de grond infiltreren. Door het krattensysteem kan de lokale waterkringloop eenvoudig gecreëerd worden door regenwater op te slaan onder de groeiplaats van de bomen. Zo kunnen de bomen bij droogte groeien, de stad verkoelen en wordt regenwater zoveel mogelijk uit het riool gehouden.

Groenvakken
Naast de ondergrondse waterberging zorgen de groenvakken op het plein ook voor een waterbergende functie. Als regenwater op de beplante grond valt in plaats van op de tegels, gaat het direct de grond in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast op het plein te beperken bij extreme regenbuien.

De herinrichting van de openbare ruimte in het Asscherkwartier is onder andere tot stand gekomen samen met de Gemeente Amsterdam, Waternet en Tree Ground Solutions.

Locatie: Asscherkwartier, Amsterdam