Mosplantje met handen voor op gevel tegen hitte Amsterdam Weerproof

TU Delft

De Technische Universiteit Delft doet onderzoek naar neerslag in stedelijk gebied, naar verbetering van voorspelling van wateroverlast en oplossingen voor het voorkomen van wateroverlast.

In het kader van het RainSense project werken we samen met Weerproof en Waternet aan crowdsensing voor het verzamelen van regen- en wateroverlastinformatie. Dit onderzoek willen we graag voortzetten in samenwerking met het Weerproof netwerk.

TU Delft steunt het Weerproof-netwerk om samen met waterbeheerders en Amsterdammers de stad voor bereiden op het regenklimaat van de toekomst via crowdsourcing en andere innovatieve meettechnieken voor betere regeninformatie.

Projecten

 

TU Delft is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.