Leren van schade voor het vergroten van woongenot

Extreme buien komen steeds vaker voor in de stad. Dit veroorzaakt overlast en schade, ook aan woningen en bedrijfspanden. Op 28 juli 2014  trof een wolkbreuk Amsterdam en regende het schade.

Om het woongenot te vergroten en dus schade te verminderen willen we beter inzicht krijgen in de manier waarop vastgoedeigenaren, bewoners, verzekeraars en gemeentes gezamenlijk kunnen anticiperen op een wolkbreuk. Ook is het belangrijk om na een toekomstige wolkbreuk sneller inzicht te krijgen in de omvang van de overlast en schade.

Amsterdam Rainproof is daarom samen met Waternet, een grote verzekeraar (Achmea groep), gespecialiseerde onderzoekers bij de Technische Universiteit Delft en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie het project ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’ gestart. Dit project is door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie geselecteerd als impactproject omdat men overal in Nederland op zoek is naar meer inzicht in schade en mogelijke acties bij woningen en bedrijfspanden.

Het project richt zich op de wolkbreuk van 28 juli 2014 en specifiek op een deel van het getroffen gebied van de stad, het westen van Amsterdam.

Twee deelstudies maken onderdeel uit van dit project:

  • Een wetenschappelijk onderzoek naar de omvang van schade en achterliggende schadeoorzaken door de TU Delft op basis van telefonische enquêtes met getroffen bewoners. Deze interviews helpen ook om inzicht te krijgen in daadwerkelijk geleden schade als gevolg van extreme neerslag. Niet alle geleden schade lijkt namelijk geclaimd te worden. De universiteit behandelt de gegevens vertrouwelijk en anoniem. Resultaten worden naar de andere partijen alleen op groepsniveau gepresenteerd en zullen nooit herleidbaar zijn tot personen.
  • Een data-analyse van klachten en meldingen n.a.v. de wolkbreuk van 28 juli 2014 bij verschillende instanties. Vanwege bescherming van persoonsgegevens wordt deze analyse uitgevoerd op postcodeniveau in plaats van exact adres.

De resultaten worden, waar mogelijk, vertaald naar concrete acties voor de verschillende partijen. Via ons platform zal er in de loop van 2016 informatie over de resultaten gedeeld worden.