Twee ronde mosplanten aan de muur tegen hitten Amsterdam Weerproof

Verkoelende mosgevels van bioreceptief beton

Door klimaatverandering krijgen steeds meer steden last van hittestress. Om dit effect tegen te gaan heeft Respyre, een spin-off van de TU Delft, een bioreceptief betonproduct ontwikkeld waarmee eenvoudig verkoelende groene mosgevels te creëren zijn. In 2021 is Respyre op het Marineterrein begonnen met het testen of bioreceptief beton een oplossing kan bieden voor het tegengaan van de opwarming van de stad.

Gevolgen van klimaatverandering

De mensheid heeft veel gevraagd van de veerkracht van de natuur. De snelle toename van verstedelijking en het daarmee gepaard gaande verlies aan natuurgebieden leidt tot verschillende problemen zoals hittestress, toegenomen luchtverontreiniging, overstromingen, verlies van biodiversiteit en meer problematiek in de bebouwde omgeving. Hierdoor is de vraag naar water en energie (voor afkoeling) structureel hoog in steden en wordt vitale natuur verdreven uit de stad.

Bouwen met de natuur als oplossing

Uit onderzoek blijkt dat het opnieuw integreren van de natuur in de bebouwde omgeving van cruciaal belang is om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Door meer de natuur te betrekken in de bebouwde omgeving kunnen vruchten geplukt worden van de ecosysteemdiensten die deze levert, zoals het vasthouden van regenwater, het afvangen van verontreinigende stoffen uit de lucht en het afkoelen van de lokale omgeving. Reguliere groene ruimten, zoals parken, zijn helaas niet gemakkelijk toe te voegen aan het huidige stedelijk weefsel als gevolg van ruimtebeperkingen boven en onder de grond.

Een groene verkoelende mosgevel

Respyre heeft onderzoek gedaan naar welke oplossingen kunnen bijdragen aan de bovengenoemde opgaven. Ze hebben een uniek recept ontwikkeld, bioreceptief beton dat zorgt voor de uitbundige groei van mos. Het kan worden aangebracht als pleister of als voorgefabriceerde en voorbegroeide panelen. Deze kunnen worden aangebracht op bestaande gevels of worden opgenomen in nieuwbouwprojecten. Door interne kennis kan Respyre snel mossen laten groeien op deze panelen en pleisterlagen.

Mos is erg geschikt voor groene gevels, het blijft zitten als een soort lijm en is niet schadelijk voor de gevel. De moswand van het bioreceptief beton is nagenoeg onderhoudsvrij en groeit zonder irrigatiesysteem. Beton dat tijdens zomerse dagen veel warmte vasthoudt kan nu door een laag mos juist de lokale omgeving verkoelen. Daarnaast zuivert het lucht en draagt het bij aan de biodiversiteit in de stad.

De stappen tot een groene gevel

Eerst moet het beton worden aangebracht. Dit kan op verschillende manieren zoals stuken, gieten of spuiten. Nadat het bioreceptief betonproduct aangebracht is, wordt het in principe uit zichzelf groen. Dit kan lang duren en bij veel gevallen is het logisch om het beton door Respyre aan te laten enten, zoals ze dat noemen. Dan gebruiken ze een gel waar onder andere mossporen in zitten, zodat het beton goed groen wordt. Gedurende 2 tot 3 maanden zal deze hydrogel beschermd moeten worden tegen uitdroging. Als er gekozen wordt voor prefab elementen (panelen, bloembakken etc), dan gebeurt dit allemaal in de broeikas en levert Respyre de spullen begroeid.

Locatie: Marineterrein