WeMakeThe.City Green
Event: Open Groen Dag 2022 Amsterdam Weerproof

Smart City

Amsterdam Smart City is het innovatieplatform van de Metropoolregio Amsterdam waarin bedrijven, bewoners, gemeente en kennisinstellingen uitgedaagd worden innovatieve oplossingen & ideeën aan te dragen en toe te passen voor grootstedelijke vraagstukken.

Door met elkaar te blijven innoveren op het gebied van onder andere connectiviteit, mobiliteit, energie en zorg, wordt onze stad elke dag toekomstbestendiger. Het regenbestendig maken van de stad hoort daar natuurlijk ook bij!

Projecten

Smart City is een partner van Amsterdam Weerproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.