De Pulse

In de Zuidas is de bouw van De Pulse begonnen. Een klimaatbestendig en natuurinclusief gebouw dat wonen en werken combineert met openbare voorzieningen. Groen speelt op elke hoogte van het gebouw een rol. De waterbergende polderdaken, het dakbos, de binnentuin en het regenwater irrigatiesysteem stimuleert de biodiversiteit en maakt De Pulse weerproof.

Waterbergende polderdaken

De twee torens, het dakbos en het terras van de Pulse zijn voorzien van polderdaken. Deze daken, ook wel groenblauwe daken genoemd, zijn groene daken met onder de vegetatie een laag om regenwater vast te houden. Dit water wordt gecontroleerd afgevoerd voordat er weer een regenbui aankomt. Hierdoor wordt de belasting op het riool verminderd tijdens een extreme regenbui. Door de polderdaken is de Pulse in staat om 550m3 aan regenwater vast te houden en daarmee te voldoen aan de gemeentelijke eis om een piekbui van 60mm te bergen.

Dakbos

Op de achtste en negende verdieping, op 35 meter hoogte, komt een dakbos. Een plek waar de mens te gast is in een stuk natuur. Het stukje bos bestaat uit inheemse beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit binnen dit hoog stedelijk gebied. De diversiteit aan vegetatie en nestkasten maken het een natuurinclusief dakbos voor insecten en vogels. De bomen zorgen voor het creëren van schaduw en het reduceren van hitte tijdens warme perioden en maken het een leefbare plek voor mens en dier.

Publieke binnentuin

Binnen in het blok komt een publieke groene binnentuin. Een plek waar ontmoeten centraal staat en het groen een verbinding maakt met het nieuwe stationsplein. Naast de polderdaken zorgt de binnentuin ervoor dat regenwater tijdens een bui direct in de grond zakt. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld en de sponswerking van de stad vergroot.

Hergebruik regenwater

Het regenwater dat opgevangen wordt met de polderdaken wordt gescheiden afgevoerd. Daarnaast wordt het opgeslagen regenwater hergebruikt in het irrigatiesysteem om de beplanting water te geven. Hierdoor wordt er geen schoon kraanwater verspilt en komt het regenwater weer terug in de natuur.

Klimaatbestendig en natuurinclusief

Al het groen zorgt voor verkoeling, vangt regenwater op en is goed voor mens, plant en dier. Alle vegetatie dat wordt toegevoegd binnen deze ontwikkeling wordt onderdeel van de groenstructuur van Amsterdam. De Puls is een bijdrage aan het vergroenen en het vergroten van de sponswerking van de stad. De bouw van de Pulse is van start gegaan en zal naar verwachting in 2024 worden opgeleverd.

Samenwerking

Het concept voor De PULSE is tot stand gekomen in samenwerking met VORM Ontwikkeling, MVSA Architects, VMX Architects, DELVA Landscape Architecture / Urbanism , Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Binder Groenprojecten, Buro StadsNatuur, W/E adviseurs, Van Toorenburg Installatieadvies, Klimaatgarant, CroonWolter&Dros, The Future Mobility Network, Buurauto, Bureau Bouwfysica, creative agency, De Horecafabriek, Colliers, Eefje Voogd Makelaardij en Hallie &van Klooster Makelaardij.

Locatie: Gustav Mahlerlaan, Zuidas