Amsterdam maakt zich Weerproof: Extra 5,3 miljoen voor klimaatadaptatie!

De klimaatverandering brengt uitdagingen met zich mee voor Amsterdam. Om de stad veilig en leefbaar te houden, en om hoofden koel en voeten droog te houden, is er meer actie nodig. In deze dure tijden zijn extra middelen niet vanzelfsprekend. Daarom heeft het programmateam Klimaatadaptatie met succes een rijkssubsidie van €5,3 miljoen binnengehaald.

De Gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben gezamenlijk de aanvraag ingediend. De toegekende subsidie zal worden ingezet om 17 projecten tussen 2023 en 2027 uit te voeren, verspreid over de stad.

Van speelplein tot buurtaanpak

Deze projecten zijn gevarieerd: van herinrichting van complete buurten tot speelpleinen. Er worden extra maatregelen genomen op de thema’s hitte, droogte, wateroverlast door extreme neerslag en overstromingsrisico’s. Voorbeelden van maatregelen zijn minder steen, meer groen en slimme wateroplossingen in de stad.

De herinrichting van de Frans Halsbuurt

Een voorbeeld van een van de projecten is de herinrichting van de Frans Halsbuurt in stadsdeel Zuid. Deze buurt zal worden omgevormd tot een autoluwe en klimaatbestendige woonomgeving met meer groen en speelruimte. Ook wordt het wateroverlast aangepakt. Dit was ook nodig, want bij een hevige regenbui stond het water soms tot aan de drempel!

Een impressie van de Frans Halsbuurt met beplanting
Een impressie van de Frans Halsbuurt met beplanting
Speciale Drainage Frans Halsbuurt
Speciale Drainage Frans Halsbuurt