©Edwin van Eis
Park Frankendael met fietsers en wandelaars in hitte Amsterdam Weerproof

Stadsparken: de groene longen van Amsterdam

Amsterdam heeft vele grote en kleine parken. In deze groene oases kun je sporten, van de natuur genieten, of gezellig met familie en vrienden bij elkaar komen. Parken brengen levendigheid en saamhorigheid in een buurt. Wist je dat parken ook veel water opvangen tijdens een hoosbui? Bekijk hier de tips voor rainproof parken en bekijk hier de verschillende mogelijke maatregelen.

Parken verbeteren stadsklimaat

Stadsparken zijn belangrijk voor het verbeteren van milieu en leefklimaat in de stad. Parken filteren schadelijke stoffen zoals fijnstof uit de lucht en bieden verkoeling tijdens warme dagen. Ze zijn dus letterlijk en figuurlijk de longen van Amsterdam en daarom een onmisbare aanvulling op de bebouwing.

Ook hebben stadsparken een belangrijke invloed op de waterhuishouding van een buurt. Water van omliggende tuinen, daken en straten kan naar het park gestuurd worden, zodat het water tijdelijk opgevangen wordt. Het water kan daar langzaam in de bodem zakken en gebruikt worden door de vele planten en bomen.

Regenwater opvangen in parken vergroot de sponswerking van de stad.

Het Vondelpark – thuishaven voor de Amsterdammer

Verreweg het bekendste voorbeeld voor Amsterdam is het Vondelpark, voor vele Amsterdammers een thuishaven. Vanaf 1999 heeft het park een grote opknapbeurt gekregen. Een groot vraagstuk was hoe om te gaan met wateroverlast. Regelmatig zorgden hoge grondwaterstanden voor drassige paden en velden, maar verlaging van de grondwaterstand zou voor paalrot bij woningen in de omgeving kunnen zorgen.

Het Vondelpark kan ook dienen als een grote tijdelijke opslag voor water tijdens hoosbuien. Het park ligt een stuk lager dan de omgeving en helpt de stad rainproof te maken door tijdelijk water op te slaan.