Sanne Couprie

Rivierenbuurt buurtpagina

De Rivierenbuurt heeft te maken met grote hittestress en wateroverlast. Daar wordt aan gewerkt: de gemeente Amsterdam doet dat samen met Waternet door de capaciteit van het riool te vergroten én meer groen aan te brengen in de straten. En jij kunt als bewoner of ondernemer ook genoeg doen om hieraan bij te dragen. Hoe? Lees hieronder verder!

Samen naar een groenere Rivierenbuurt!

De Rivierenbuurt ligt laag en heeft veel steen. Dat maakt de buurt kwetsbaar voor hitte, droogte en regenbuien. Daarom werken gemeente Amsterdam, Waternet en Amsterdam Rainproof al jaren samen aan de verbetering van het riool, het groen en de inrichting van de Rivierenbuurt. We voegen bij onze projecten zoveel mogelijk groen toe, want groen werkt verkoelend, helpt bij het opvangen van regenwater en geeft schaduw.

Er worden bomen in de wadi in het Merwedeplein geplant.

Maar het grootste effect hebben we met z’n allen: overheid, bedrijven en bewoners. Iedereen kan bijdragen door rainproof maatregelen te nemen. Als bewoner of ondernemer kun je allerlei dingen doen om jouw omgeving nog aangenamer te maken. In je tuin of op je balkon bijvoorbeeld, maar ook op een (gezamenlijk) dak. Je eigen woning of het gebouw waarin je samen met je buren woont of werkt kun je ook vergroenen. En dat hoeft niet moeilijk te zijn: het plaatsen van een regenton of het vervangen van tegels door groen helpt al!

Zo zie je dus: iedereen kan iets doen en we helpen je graag op weg. Zo bereiden we samen de Rivierenbuurt voor op het veranderende klimaat met extremer weer. Daarom hebben we de afgelopen tijd verschillende acties in de buurt georganiseerd en blijven we actief in de Rivierenbuurt. Hieronder zetten we een aantal van deze acties op een rij.

Tegelservice: we halen jouw tegels gratis op

Verruil jouw tegels voor groen en wij halen de tegels gratis op met de tegelservice. Ook in 2023 is de Tegelservice weer actief in alle stadsdelen, dus ook in Zuid. Voor alle actuele data, aanmelden en meer informatie, kijk op deze pagina.

Rainproof Coaches

Rond de zomer van 2022 hebben de Rainproof Coaches bewoners in de Rivierenbuurt gratis persoonlijk tuinadvies gegeven. De coaches vertelden bewoners hoe je een tuin klaar kunt maken voor flinke regenbuien, droogte of juist hele hete dagen. Dit deden ze door in de tuin in kaart te brengen wat de knelpunten en mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld waardoor er water in de tuin bleef staan en welke oplossingen daarvoor mogelijk waren in de tuin.

Rainproof Coach Martijn in één van de tuinen in de Rivierenbuurt.

Met deze partners werken we samen

Tijdens de acties en campagne in de Rivierenbuurt in 2022 werkten we samen met verschillende partners uit ons netwerk. Dit zijn partners die ook actief zijn in het stadsdeel Zuid en in de Rivierenbuurt, zoals NMT Zuid, Dynamo, Huis van de Wijk Rijnstraat en verschillende woningcorporaties.

 

Werkzaamheden Rivierenbuurt afgerond

In november 2018 startten Waternet, gemeente Amsterdam en Amsterdam Rainproof met de gezamenlijke aanpak in de Rivierenbuurt. De riolering en drinkwaterleidingen waren aan vervanging toe, de verkeersveiligheid kon beter en er bleven grote plassen water liggen bij zware regenval. Samen maakten wij een plan om overlast te beperken en jouw buurt klaar te maken voor de toekomst.

Kaart werkzaamheden Rivierenbuurt 2018-2023

Zo hebben we op de Rooseveltlaan niet alleen de drinkwaterleidingen en riolering vervangen, maar ook een waterberging onder de trambaan aangelegd. Hierin wordt overtollig regenwater opgevangen. Daarnaast is er in de Niersstraat een wadi (een verlaagde groenstrook) aangelegd om regenwater op te vangen. Verder zijn in de President Kennedylaan de groenstroken verlaagd aangelegd, zodat het regenwater er na een bui makkelijk naartoe kan stromen. Er is aan deze laan ook een nieuw rioolgemaal gebouwd, wat met de persleiding ervoor zorgt dat al het afvalwater uit de buurt wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Havengebied. Onder het Europaplein ligt ook een waterberging: bij hevige buien kan hier overtollig regenwater naartoe. Op het plein zijn wadi’s aangelegd die het regenwater in de bodem vasthouden en afvoeren. In de Waalstraat is ter hoogte van het Merwedeplein een wadi aangelegd en zijn de boomspiegels (het groen rondom de stam van bomen) vergroot. Als laatste wordt in de Kinderdijkstraat half april de laatste wadi aangelegd.

 

Geveltuin en boomspiegel

Er zijn ook initiatieven waarbij de gemeente je kan helpen of waarvoor je subsidie kunt krijgen. Wil je ook een geveltuin aanvragen? Of gaat jouw voorkeur uit naar het beheren van een boomspiegel? Dat kan.

Er zijn veel manieren waarop je kan bijdragen aan een groen(er)e Rivierenbuurt.

Ja, dat wil ik!

Geveltuin Rivierenbuurt

Voorbeelden uit de Rivierenbuurt

Zowel de Gemeente Amsterdam als Waternet werken aan een Rainproof Rivierenbuurt, maar ook bewoners gaan voor meer groen in achtertuin of op het dak. Bekijk de selectie van projecten en voorbeelden in de Rivierenbuurt. Je kan ook de buurt herontdekken met Wilko Koning en Maarten Ouboter van Waternet. Zij vertellen in een podcast over het ontstaan van de Rivierenbuurt in Amsterdam. Ze leggen uit hoe de wateroverlastproblemen zijn ontstaan, maar ze gaan vooral in op de prachtige en integrale oplossingen die in deze buurt worden toegepast. Beluister de podcast terwijl je door de buurt wandelt via Spotify of Soundcloud. De duur van de wandeling is 1 uur.

Voorbeelden en projecten uit de Rivierenbuurt

Heb jij ook groene ideeën?

Zie jij graag meer groen in eigen omgeving? Of wil jij zorgen voor meer waterberging in jouw tuin? Ben je enthousiast én zie je kansen en mogelijkheden voor jouw buurt? Ga voor advies of hulp bij jouw ‘groene en/of blauwe ideeën’ naar Natuur & Milieuteam Zuid of Buurtgroen020. Neem ook eens een kijkje op de agenda voor snoeiworkshops, compostspreekuren of natuurwerkdagen.

Contact met je gebiedsmakelaar

Heb je een (ander) idee voor je buurt of wil je iets organiseren? Je kan ook contact opnemen met gebiedsmakelaars Rijnbuurt, IJselbuurt en Schelde-, Wielingen- en Veluwebuurt, Rijnbuurt-West en Martin Luther Kingpark.