Watervertragende groenstrook Prinses Irenestraat

In de buurt van de Prinses Irenestraat is veel verhard oppervlak. De komende jaren neemt dit alleen maar toe: de A10 wordt verlaagd en er komen nieuwe kantoren en ondergrondse parkeergarages. Om de druk op het regenwaterstelsel te doen afnemen is in 2019 een verlaagde groenstrook aangelegd. Deze strook bevindt zich over de gehele lengte, tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat, van zeven tot negen meter breed met een uiteindelijke lengte van bijna een halve kilometer lang! Zo wordt bij (extreme) neerslag het overtollig regenwater, in en rondom de Prinses Irenestraat, in de verlaagde groenstrook tijdelijk opgevangen .

Functie watervertragende groenstrook

Meerdere jaren is er hard gewerkt om een groenstrook op grote schaal te ontwerpen die bijdraagt aan het regenwaterprobleem in de stad. De voornaamste functie voor de verlaagde groenstrook is het bergen en vertraagd afvoeren van het regenwater. De regen zal door de beplanting in de groenstrook worden vastgehouden om het rioolstelsel te ontlasten. De begroeiing zal gedurende hevige neerslag niet al het regenwater kunnen opvangen, maar het draagt wel degelijk bij vertraagd afvoeren. Aan het ontwerpproces van de groenstrook hebben zo’n 20 specialisten meegewerkt. Hierbij is rekening gehouden met het maaiveldhoogte, bodemopbouw en de afvoersystemen.

De werking

De begroeiing vormt de basis om het regenwater vertraagd af te voeren. Het regenwater in de groenstrook zal eerst langzaam in de bodem zakken (infiltreren). Het kan de planten voorzien van water alvorens het afgevoerd wordt in het Zuidelijk Amstelkanaal en het Beatrixpark.

Begroeiing groenstrook

Tijdens het ontwerp van deze groenstrook is er rekening gehouden met de hevige neerslag maar ook met de structuur van het gebied. De groenstrook bestaat uit planten en varens die goed tegen natte voeten kunnen. Hierdoor is er meer biodiversiteit in de betonnen wereld van de Zuidas, wat weer positief bijdraagt aan de hittestress.

Ook in de Zuidelijke Wandelweg (Kop Zuidas) is een watervertragende groenstrook aangelegd. Dit is een kleine versie van de groenstrook in de Prinses Irenestraat.

Locatie: Prinses Irenestraat, Amsterdam