Verkeerskruispunt Weesperplein

In 2014 lag er een ambitie en budget vanuit de gemeente om het Weesperplein van gevel tot gevel aan te pakken. Het doel was een mooi, leefbaar, bereikbaar en veilig (verkeers)plein. In diezelfde periode groeide het bewustzijn in de stad rondom regenwaterproblematiek. Uit een analyse van Rainproof kwam naar voren dat het Weesperplein een ‘waterknelpunt’ was. Niet onverwachts, er liggen regelmatig plassen op het Weesperplein na een hevige regenbui.

De Rainproof toets
Op initiatief van het projectteam heeft het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam destijds een Rainproof toets uitgevoerd op het projectgebied. In de notitie stonden een aantal specifieke maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Wat het projectteam direct duidelijk werd is dat (regen)water zich niet tot aan de projectgrenzen van het Weesperplein houdt. De grootste overlast van het regenwater ligt bijvoorbeeld in een zijstraat van het Weesperplein.

Veranderende focus van het project
De Ambtelijk opdrachtgever reageerde enthousiast op de plannen van het projectteam en nam het regenbestendig inrichten van het plein mee in de projectopdracht. Nog voor dat de ontwerpers aan de slag konden werd in de gemeenteraad andere prioriteiten gesteld waardoor het budget werd gekort. De nieuwe focus werd het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op het Weesperplein. De wijziging had direct gevolgen voor de fysieke projectgrenzen. Wat eerst een gevel-tot-gevel herinrichting zou zijn wordt nu de aanpak van de kruisingen Sarphatistraat en Nieuwe Achtergracht, het vernieuwen van het asfalt van de rij- en fietspaden en het realiseren van 950 fietsplekken  (najaar 2016). Vrijwel alle voorgestelde rainproof maatregelen kwamen hiermee letterlijk buiten het projectgebied te liggen. Binnen het budget en de fysieke projectgrenzen zijn een aantal rainproof aanpassingen aan de groenstroken overeind gebleven. De groenstroken hebben een verlaagde band gekregen, waardoor regenwater beter kan afstromen naar het groenvak. De groenstroken bevorderen ook de bereikbaarheid en veiligheid van het plein.

Leerpunten en tip

  • Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam heeft een grondige Rainproof toets van het Weesperplein gedaan. Voor andere projecten is deze toets erg waardevol.
  • Wateroverlastknelpunten beperken zich niet tot de projectgrenzen. De grootste overlast van het regenwater ligt bijvoorbeeld in een zijstraat van het Weesperplein. Dit vraagt om een projectoverstijgende project of programma van de verschillende beheerders van het stadsdeel en Verkeer &Openbare Ruimte.
  • We verwachten dat het Ingenieursbureau dit type wateroverlastopgaven de komende jaren steeds vaker tegenkomt. Binnen het ingenieursbureau is de kennis en kunde aanwezig om de wateropgave mee te nemen in het vervolg.